Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Netværksfamilier til psykisk sårbare borgere

PRESSEMEDDELELSE: Ikast-Brande Kommune er med i et projekt, der handler om at tilbyde netværksfamilier til borgere, som er psykisk sårbare.

Billede af stablede sten

Ideen er, at familien bliver en del af den psykisk sårbares netværk med jævnlig kontakt, hvor borgeren og familien ses og laver forskellige ting sammen. Hvor meget kontakt der skal være, og hvad kontakten skal indeholde, aftaler familien og borgeren sammen. Typisk vil det være 1 -2 gange om måneden.

En netværksfamilie kan være en typisk kernefamilie, et par eller en enlig, det er en familie, som har lyst og overskud til at åbne sit hjem og knytte kontakt og danne ligeværdige relationer til et sårbart menneske.

Borgerne som deltager i familienetværksprojektet skal være visiteret til en ydelse i Socialpsykiatrien, enten i form af bostøtte eller være visiteret til en plads på Socialpsykiatrisk Center Syd eller i Det døgndækkede botilbud i Socialpsykiatrisk Center Nord. Hvis man som borger deltager i projektet, vil det ikke betyde, at man mister noget af den støtte man er visiteret til.

At blive en del af en familie kan være utrolig opløftende. Netværksfamilien kan give positive oplevelser, være en mulighed for at komme ud af ensomhed og ikke mindst et frirum fra sygdom og handleplaner. Kontakten til en familie, kan også være med til at styrke selvtilliden og måske give mod på at søge ud i andre sociale sammenhænge som f.eks. fritidsaktiviteter eller jobs.

Netværksfamiliekoordinatoren i Ikast-Brande Kommune samler alle henvendelser fra familier og borgere og forsøger ud fra oplysninger om interesser osv. at matche en familie med en borger med psykisk sårbarhed. Netværksfamiliekoordinatoren tilbyder også sparring og vejledning i forhold til udfordringer i kontakten til både borger og familie, såfremt der opstår et behov for dette.

Er du psykisk sårbar eller er du en familie, som er interesseret i at vide mere, er det muligt, at kontakte Netværksfamiliekoordinatoren i Ikast-Brande Kommune, som kan fortælle meget mere om projektet, og svare på nogle af de spørgsmål, der evt. kunne være.

 

Kontaktoplysninger:

Birgit Bech, Socialpsykiatrisk Center Nord
Mobil: 5140 8233 - eller på mail: biped@ikast-brande.dk

Billede af Birgit Bech 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.