Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ikast-Brande Byråd har lagt en ambitiøs kurs for kommunen

PRESSEMEDDELELSE - Ikast-Brande Byråd kan på sit møde 24. juni 2014 politisk godkende ”Strategi 2020”, som er de nye visioner og mål for kommunens udvikling frem mod 2020. Strategien består af otte overordnede visioner og 23 mål.

Strategi2020 - forsidebilledeI løbet af vinter og forår har byrådet udforsket temaer, inddraget borgere, ansatte og eksperter på forskellige felter og eksperimenteret med nye mødeformer og metoder for nå frem til den ambitiøse kurs for Ikast-Brande Kommune, som alle 23 medlemmer af byrådet bakker op om.

Med en anderledes måde at arbejde med udvalgte temaer om kommunens liv og virke har byrådsmedlemmerne fået nye indsigter og vinkler på forskellige måder at løse opgaverne på. Det har inspireret til formuleringen af de nye visioner og mål, som skal gælde her i kommunen.
Det nye byråd har også deltaget i seminarer, hvor dagsordenen både var arbejdet med at formulere visioner og mål og samtidig at lære hinanden at kende for at skabe et godt afsæt for de fire års samarbejde.

Borgmester Carsten Kissmeyer siger:
- Jeg glæder mig over, at byrådet på tværs af partiskel i enighed er nået frem til disse spændende visioner og mål. Det er vigtigt for alle organisationer og også en kommune, at der er enighed om den retning, vi sætter, så alle ved, hvor vi skal hen. Det gælder både kommunens borgere, ansatte og politikere. 

Inden for hver af de otte visioner er der sat ambitiøse mål for arbejdet i de kommende år. Nogle kræver en høj grad af nytænkning, mens andre er mere lige til at opnå gennem målrettet arbejde. Nu skal de politiske udvalg i gang med at lægge en plan for, hvordan de vil arbejde for at realisere de visioner og mål, som de hver især har ansvaret for at opfylde. Det betyder flere muligheder for blandt andet at inddrage borgerne, udforske temaerne og hente inspiration fra både ind- og udland i løbet af de kommende år.

Byrådets nye såkaldte '§ 17, stk. 4 udvalg', som medlemmerne oprettede i forbindelse med konstitueringen, skal arbejde med en række af de mere tværgående og helhedsorienterede mål i Strategi 2020. Udvalget har blandt andet ansvar for visionen om "Den borgervenlige kommune".

En del af tiden i udvalget skal bruges på at udforske, hvordan kommunen kan løse opgaverne anderledes. Det skal arbejde på tværs af de normale faglige skel og have fokus på nytænkning og innovation. Udvalget kan ikke selv træffe beslutninger, men har ret til at indstille forslag til byrådet.


Frank Heidemann (S) er formand for udvalget, hvis medlemmer sammensættes efter det aktuelle emne. Ud over interesserede medlemmer af byrådet, kan udvalget udpege borgere, fagpersoner, eksperter, proceskonsulenter eller andre, som kan bidrage til den konkrete opgave.

Link til 'Strategi2020'

Link til Fakta om det nye §17,4-udvalg (PDF)

For yderligere oplysninger kontakt:

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.