Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ikast-Brande Kommune vil sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft

Ikast-Brande Kommune har offentliggjort en plan for, hvordan kommunen vil imødekomme udfordringerne på det lokale arbejdsmarked i 2014. Den største udfordring i 2014 og de kommende år bliver at sikre medarbejdere med de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Dette vil kommunen opnå gennem et tæt samarbejde med de lokale virksomheder om målrettet opkvalificering.

Efter at den økonomiske krise i en længere periode har sat sit præg på det danske arbejdsmarked, kan der efterhånden spores positive tendenser. Siden starten af 2010 er der sket en stabilisering af beskæftigelsen, og denne tendens forventes at fortsætte i 2014. Kigger vi endnu længere frem, ser det ud til, at flere borgere i Ikast-Brande Kommune vil komme i arbejde.

I Ikast-Brande Kommune kan den positive tendens i beskæftigelsen først og fremmest tilskrives de lokale virksomheder, idet antallet af lokale arbejdspladser steg med 2,8 procent i 2011. Det svarer til 631 nye arbejdspladser.

Den positive udvikling i antallet af arbejdspladser har medført en stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Samtidig er der en tendens til, at virksomhedernes krav til arbejdskraftens kompetencer stiger. Uddannelse og livslang læring bliver derfor et af de områder, hvor kommunen vil fokusere indsatsen i 2014 og de efterfølgende år.

- De konstante forandringer på arbejdsmarkedet og virksomhedernes øgede krav til arbejdskraftens kompetencer betyder, at vi alle må være parate til at tilegne os ny viden og færdigheder for at kunne matche virksomhedernes behov. Det er ikke længere er nok at gennemføre en uddannelse i ungdomsårene. Med de stigende krav er det nødvendigt at lære hele livet igennem, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Peter Kempf.

Ikast-Brande Kommune vil fortsat arbejde for, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, men i 2014 vil der også være særligt fokus på at flere efteruddanner sig. Dette gælder både ledige, sygemeldte og borgere, som allerede er i job Hvis indsatsen skal lykkes, forudsætter det et tæt samarbejde med de lokale virksomheder.

 - Hvis vi skal målrette indsatsen, er vi afhængige af en tæt dialog med virksomhederne om, hvilke kvalifikationer de forventer at få brug for på kort og langt sigt. Samtidig er vi afhængige af, at virksomhederne tager ansvar for løbende at opkvalificere deres ansatte, så de fortsat kan leve op til de stigende kompetencekrav, siger Peter Kempf.

Du kan læse hele kommunens plan for beskæftigelsesindsatsen i 2014 her.

For yderligere information kontakt:

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.