Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vær med til at fjerne faldefærdige bygninger

PRESSEMEDDELELSE - Ikast-Brande Byråd vil i 2014 bruge i alt 2,5 mio. kr. på at støtte, at ejere kan rive nedslidte og faldefærdige boliger og bygninger i landsbyer ned. Man kan få også få støtte til forbedring af boliger.

FornyLandsby1
 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter definerer i denne sammenhæng byer med op til 3.000 indbyggere som "landsbyer". Ministeriet har tildelt kommunen 1,5 mio. kr. til indsatsen, og kommunen bidrager selv med 1,0 mio., så puljen dermed kommer op på 2,5 mio. kr. i 2014.

Formålet med landsbyfornyelse er at få ryddet op i og fjernet de faldefærdige og ubrugelige bygninger, som kan skæmme hele landsbyens udtryk. Pengene går til boliger og erhvervsbygninger i byer med under 3.000 indbyggere og til boliger og stuehuse i det åbne land.

Man kan ikke opnå tilskud til at fjerne eller istandsætte erhvervs- og landbrugsbygninger, med mindre de er opført i byer under 3.000 indbyggere.

Se mere om principperne for at få tilskud fra 'Pulje til Landsbyfornyelse' på www.ikast-brande.dk/fornylandsby

 

I Ikast-Brande Kommune varetager boliggruppen med politikere og embedsmænd opgaven med at vurdere ansøgninger og tildele tilskud til forskellige aktiviteter til fornyelse i kommunens landsbyer.

Ikast-Brande Byråd prioriterer særlig højt at give tilskud til, at ejerne river faldefærdige og ubrugelige boliger og erhvervsbygninger ned. Men der udover er det også muligt at få støtte til en række andre projekter, hvor formålet er at sætte nedslidte ejer-, andels- eller private lejeboliger i stand. Boliggruppen vurderer disse ansøgninger individuelt.

I vurderingen af, om ejeren kan få tilskud til et projekt, indgår bl.a., at bygningen skal være opført før 1950 og mangle væsentlige installationer, som f. eks. bad eller isolering. Bygningen kan også være i så dårlig fysisk stand, at den er helt ubrugelig, og hvor det eneste fornuftige er at rive den ned frem for at lappe på den.

Theis W. Jeppesen, SEJ Biler ApS, Nørre Snede, har fået tilskud til at rive sin udlejningsejendom ned:

- Det gik hurtigt, fra jeg havde kontaktet kommunen, om de var interesserede i at hjælpe, til politikerne havde set ejendommen og truffet en afgørelse. Jeg har fået et tilskud på 75.000 kr. til nedrivningen.  Ligeså vel som en faldefærdig bygning smitter negativt af på omgivelserne, kan det også skabe positiv synergi, når man river den ned og rydder op på grunden. Det pynter, og så får andre også lyst til at gøre noget for at holde deres ejendom ved lige. Jeg kan kun opfordre til, at andre benytter sig af mulighederne for at søge tilskud. Kommunen og private må gå sammen om denne opgave, siger Theis W. Jeppesen.

Det er enkelt at søge tilskud fra puljen til landsbyfornyelse. Ejeren af bygningen sender blot en e-mail til kommunen med en beskrivelse af, hvad et tilskud skal anvendes til. Kommunen bistår med at fremskaffe de nødvendige oplysninger om bygningen, så boliggruppen kan vurdere ansøgningen.

Send e-mailen til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk eller med almindelig post: Teknisk Område, Centerparken 1, 7330 Brande.

Du kan læse meget mere om principperne for at få tilskud fra 'Pulje til Landsbyfornyelse' på www.ikast-brande.dk/fornylandsby

Yderligere information

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.