Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny pulje: Tilskud til Ekstraordinær Lederuddannelse

Folkeoplysningsudvalget har som noget nyt lavet en ”Ekstraordinær lederuddannelsespulje for 2013”

Lederuddannelse

Puljen er afsat udover den normale pulje til lederuddannelse, hvori der i 2013 er afsat 500.000 kr. i alt.

Gå direkte til siden om Ekstraordinær Lederuddannelse.

Puljen skal styrke foreningernes mulighed for at deltage på kurser med en højere kursusafgift, som foreninger normalt ikke ville vælge. Det skal sikre nye og bedre kompetencer i foreningslivet samt fremme at flere foreninger kan vælge disse kursustyper

a. Hver forening kan maksimalt indsende én ansøgning (én person)

b. Der ydes et tilskud på 85 % af kursusudgiften - dog maksimalt 10.000 kr. og minimum 5.000 kr.

c. Kun kurser, der koster mere end 5.800 kr. kan komme i betragtning til puljen

d. Ansøges der for mere end det afsatte puljebeløb sker en procentvis reduktion af alle ansøgninger - dog således, at foreningerne er garanteret minimum 5.000 kr.

e. Ansøgningerne skal ligge inden for de nuværende rammer for lederuddannelse og der kan kun ansøges til kurser, der afholdes eller afregnes efter den 01-11-2013 og til den 01-11-2014.

f. Ansøgningsfristen er den 01-12-2013 og behandles i Folkeoplysningsudvalget den 17-12-2013.

g. Imødekommes ansøgningen via denne ekstraordinære pulje kan der ikke søges kursusrefusion til det samme kursus under puljen til lederuddannelse.

h. "Ekstraordinær lederuddannelsespulje for 2013-2014" evalueres i 2014, idet der er tale om et forsøgsprojekt.

Der er afsat 150.000 kr. i "Ekstraordinær lederuddannelsespulje for 2013".

Ansøgningsfristen er altså den 01-12-2013. Ansøgninger skal vedlægges kursusbeskrivelse samt pris.

Ansøgninger mrk. "Ekstraordinær lederuddannelsespulje for 2013" og indsendes til laros@ikast-brande.dk.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.