Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Omlægning af privat fællesvej ved Frederikssværkvej 2

Offentliggørelse af påtænkt beslutning om omlægning af privat fællesvej ved Frederikssværkvej 2A, Bording

Ikast-Brande Kommune agter at give tilladelse til omlægningen af den private fællesvej ved Frederikværkvej 2A, Bording, som vist på nedenstående kort - på følgende betingelser:

 Billedet viser en skitse af Frederiksværksvej 2A, hvor omlægning af vejen er

  • Vejen skal opbygges, så den bære trafikken for alle vejberettigede
  • Svingene skal udformes, så den tilgodeser trafikken for alle vejberettigede
  • Der må kun benyttes rene materialer til opbygningen

 Jfv. privatvejslovens § 73 stk. 2 skal der gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag til omlægningen. Evt. bemærkninger skal være os i hænde senest onsdag den 13. november 2013.

 I henhold til privatvejsloven skal oplyses:

 Jvf. § 72 stk. 2 skal vejen helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis

  • den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
  • vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen

Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes, kan grundejeren kræve at kommunen indbringer sagen for taksationsmyndighederne. Ifølge § 75 skal et sådant krav være fremsat inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Da ønsket om omlægningen er rejst af grundejeren på Frederiksværkvej 2A, Bording kan kommunen i henhold til § 76 stk. 1 pålægge denne, at afholde udgifterne til sagens behandling, herunder udgifter til notering i matrikel og berigtigelse af tingbogen. Dette må forventes at ske i denne sag.

Tilsvarende vil udgifter til en del af en evt. taksationsforretning blive pålagt de grundejere med interesse i sagen (Jf. § 76 stk. 2 i Lov om private fællesveje).

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.