Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet behandler klage over mulig valgagitation på valgdagen

Ikast-Brande Byråd har modtaget en klage over, at der kan være foregået valgagitation på tyrkisk på afstemningsstedet Ikast-Brande Arena til Byråds- og Regionsrådsvalget tirsdag 19. november 2013.

Pressemeddelelse udsendt 28. november 2013:

Efter Byråds- og Regionsrådsvalget tirsdag 19. november 2013, har Ikast-Brande Byråd modtaget en klage over, at der kan være foregået valgagitation på tyrkisk på afstemningsstedet Ikast-Brande Arena.

Ikast-Brande Byråd skal behandle klagen på et ekstraordinært byrådsmøde onsdag 4. december 2013 kl. 19.30. Byrådet skal beslutte, om klagen skal have konsekvenser og i givet fald hvilke.

Det er alvorligt, hvis der er foregået valgagitation i og omkring stemmelokalet, for det kan rejse tvivl om selve troværdigheden af valgets resultat.

Klagen er indgivet af Yildiz Kibar (A), som i lighed med den kandidat, Ismail Yalcin (Å), hun klager over, begge var tilforordnede vælgere ved afstemningsområde Ikast.

Valgloven siger, at valgagitation ikke er tilladt i stemmelokaler mm., da de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere ikke må agitere og påvirke holdninger på selve valgdagen. For at der kan føres kontrol med det, er det nødvendigt, at alle forstår, hvad der bliver sagt. Det vil i praksis sige, at al kommunikation mellem de tilforordnede og vælgerne - og indbyrdes - skal foregå på dansk.

Reglerne er lempeligere for vælgerne, men får de vejledning i stemmerummet, skal det også foregå på dansk. Disse regler har alle tilforordnede og kandidater fået vejledning i inden selve valgdagen.

Ikast-Brande Kommunes valgledelse har udarbejdet en redegørelse om hændelsesforløbet på valgdagen i Ikast, hvor der er beskrevet nogle episoder, og hvordan de blev håndteret af valgstyrere, bordledere, gruppeleder og valgsekretariatet.

Enhver vælger i Ikast-Brande Kommune kunne indtil den tirsdag den 26. november 2013 klage over valget til Ikast-Brande Byråd. En klage skal behandles af byrådet på et møde hurtigst muligt efter fristen.

Behandlingen kan resultere i en afgørelse, hvor det mest vidtgående er at erklære hele valget for ugyldigt, så der skal ske omvalg. Byrådet kan også erklære valget af et medlem for ugyldigt og i stedet indkalde en stedfortræder. Endelig kan byrådet vælge at afvise klagen og dermed undlade at benytte sig af sanktioner.

På baggrund af en samlet vurdering af sagens oplysninger, indstiller administrationen til Ikast-Brande Byråd, at klagen afvises, da der ikke er grundlag for at konstatere, at der er foregået ulovlig valgagitation.

Byrådets afgørelse kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

Klagen fra Yildiz Kibar, svar på klagen fra Ismail Yalcin og redegørelsen for hændelsesforløbet bliver offentligt tilgængeligt på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside senest fredag 29. november 2013 kl. 12.00 sammen med dagsordenen til det ekstraordinære åbne byrådsmøde.


Yderligere information:

Kommunaldirektør Henning Hansen, tlf. 99 60 40 11 - e-mail: hehan@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.