Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse - Vindmølletransporter med i nyt trafikforlig

Vindmølletransporter med i nyt trafikforlig - positivt, men kræver fortsat velvilje fra Staten

Kommunerne bag analysen om sammenhængende transportkorridorer for vindmølletransporter hilser det nye trafikforlig velkommen - men savner dog en klarere statslig vilje og udmelding til at støtte op om de nødvendige kommunale investeringer. Staten bør med finansiere de for erhvervet nødvendige investeringer også i det kommunale vejnet.

Med baggrund i anbefalinger fra Vindmølleindustrien, regioner og kommuner, indeholder det nye trafikforlig beslutning om nye investeringer i statsvejnettet, der smidiggør de daglige transporter af store vindmøllekomponenter til danske havne. En analyse har for nyligt påvist, at en samlet investering på 130 mio. kr. vil forbedre de mest relevante strækninger på både det statslige og kommunale vejnet. Det er regioner, kommuner og de største aktører i den danske vindindustri, der står bag den omfattende analyse og anbefalinger til vejforbedringer, som forligskredsen har lyttet til.

Ved at forbedre mulighederne for smidig og hurtig transport af store vindmøllekomponenter til de danske udskibningshavne, kan vindindustrien i Danmark lettere og billigere sælge deres produkter til udlandet. Samtidig er vejforbedringer på det statslige og kommunale vejnet til fordel for de borgere, der i dag bor langs transporternes køreruter.
I første omgang lægges der i aftaleteksten op til, at der skal bruges 45 mio. kr. på de statslige veje.

Som del af trafikforliget er der afsat 100 mio. kr. til medfinansiering, som landets kommuner kan ansøge om, hvis de laver projekter, der knytter sig til statsvejnettet. Kun projekter, der har relevans for trafikudviklingen på statsvejnettet, og har en væsentlig trafikal og samfundsøkonomisk relevans, vil blive prioriteret. Det er netop denne formulering, der vækker bekymring i kommunerne.

"Det er rigtig positivt, at Staten har lyttet til vindmølleindustriens og dermed kommunernes behov for at sikre transportkorridorer for vores virksomheder. Det er afgørende for at sikre gode produktionsbetingelser for virksomhederne i Danmark. Det er dog bekymrende, at der ikke direkte er afsat målrettede statslige midler som supplement til de kommunale investeringer, der skal sikre en sammenhængende transport. Vi er nu tvunget ud i konkurrence med øvrige kommuners ønsker, og har derfor ingen garanti for, at transportvejene sikres gennem alle involverede kommuner. Vi håber derfor, at Staten vil indgå i en konstruktiv dialog om finansieringen af de nødvendige investeringer i det kommunale vejnet med henblik på at sikre nationale transportkorridorer for store emner, udtaler borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune på vegne af de involverede kommuner.

De kommunale udgifter er rettet mod vejudvidelser og -forbedringer samt forstærkning og udskiftning af broer.

Kontaktpersoner:
Borgmester Carsten Kissmeyer, tlf.nr.: 99604010, mail: cakis@ikast-brande.dk
Chef for Drift- og Anlægsafdelingen Allan Lyng Hansen, tlf.nr.: 99603240,
mail: alhan@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.