Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Invitation til naturplejedag på Linnebjerg Bakkeø lørdag den 15. juni 2013

Området hvor sommerfuglen Brun Pletvinge lever, skal plejes ellers forsvinder den fra kommunen. Meld dig til naturplejedagen og få en dejlig dag i naturen og med frokost i det grønne.

Billedet viser en sommerfugl, Brun Pletvinge - Foto: Morten DD

Hvorfor:

Brun pletvinge er en truet sommerfugleart, som lever på Linnebjerg Bakkeø.
Trods eftersøgninger på tidligere kendte lokaliteter i Ikast-Brande Kommune, er den kun fundet her.
Denne bestand afbrun pletvinge er yderst sårbar, og området den lever i skal plejes, hvis ikke arten skal forsvinde fra kommunen.

Hvad:
Vi skal have åbnet op i egekrattet, så lysforholdene bliver bedre for skovbundsplanterne og sommerfuglens larver derved får mere at leve af. 

Hvem:
Vi har brug for folk med motorsav eller ørnenæb og folk der kan slæbe og ikke er bange for lidt sved på panden. Da vi ikke skal ødelægge mere end vi hjælper, skal tingene foregå ved håndkraft. Så medbring gerne motorsav, ørnenæb eller lignende til at fjerne opvækst. Vi skal desuden også have fjernet noget mos, så medbring også en rive.

Hvornår:
Plejedagen på Linnebjerg Bakkeø vel foregå i samarbejde med Grønt Forum fra kl. 10 til 16.00 lørdag d. 15. juni 2013.

Program:

  • Kl. 10.00: Vi mødes på P-Pladsen ved Linnebjerg Bakkeø (ligger imellem Linnebjergvej 4 og 6). Her vil der være info om sommerfuglen og egekrattet og de fremmødte vil blive inddelt i grupper.
  • kl. 10.30: Vi går til toppen og deler os ud i grupper. Plejen på begyndes.
  • kl. 12-12.30: Frokost
  • kl. 12.30-15.30 Plejen foresætter
  • kl. 15.30-16.00 Afslutning og afrunding med kage.

Ikast-Brande Kommune er vært med forplejning til frokost og eftermiddagskaffe.

Hvad du får ud af det:
Udover lidt motion og en forhåbentlig dejlig dag i naturen, så er du med til at sikre levestedet for en ellers trængt sommerfugl. Der udover vil du få et passioneret oplæg fra sommerfugleeksperten Morten DD Hansen fra Naturhistorisk museum Århus.

Tilmeldning:
Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 11. juni kl. 14.00 til
Ikast-Brande Kommunes naturgruppe enten på mail:
krbol@ikast-brande.dk, levil@ikast-brande.dk , eller på telefon nr. 9960 3370. Børn er velkomne.
Der er et max voksen deltager antal på 35 personer

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.