Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Flere skal stemme i Ikast-Brande

Ikast-Brande er godt med, når det handler om, hvor mange der stemmer til kommunalvalg. Byrådet vil dog gerne have endnu flere til at deltage i valget til november. Den øgede indsats har allerede givet mange idéer at arbejde videre med. Nederst på denne side er der et link, hvor du kan læse de små 200 idéer.

Billede fra mødet 18. april om øget valgdeltagelse

Flere skal sætte deres kryds på stemmesedlen. Med andre ord handler det om at øge valgdeltagelsen i Ikast-Brande. Det er byrådets mål for indsatsen, som er blevet sat i værk op til kommunalvalget 19. november 2013. Det handler både om de yngste vælgere, men også om vælgerne mere generelt i Ikast-Brande. 11. marts var det de unge, der kom med idéer til, hvordan børn og unge i Ikast-Brande Kommune blive mere aktive i demokratiet. Til denne "innovationstornado" på Hyldgårdsskolen i Ikast kom skoleelever fordelt i 24 grupper med deres forslag. Tre grupper blev til sidst valgt som vindere, og deres idéer vil der blive arbejdet videre med.

200 idéer

Torsdag 18. april blev der på Rådhuset arbejdet med at udvikle idéer, som kan øge valgdeltagelsen mere generelt i kommunen. Her deltog repræsentanter fra de forskellige partier, lokale journalister, gymnasieelever og medlemmer af Ungdomsrådet. Fordelt i syv grupper skulle de komme med deres bud på, hvordan man kan motivere endnu flere mennesker til at møde op på valgstederne. I løbet af gruppearbejdet kom der i alt små 200 idéer frem. Dem vil man snart kunne se under nyheder på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk. Hver gruppe valgte en idé, som blev fremlagt for forsamlingen. De syv bud fra grupperne bliver der nu arbejdet videre med. Der vil også blive kigget nærmere på nogle af de mange andre idéer. En opfølgning på mødet vil finde sted 7. maj, hvor deltagerne vil være spidskandidater fra partierne og lokalformænd.

Kommunen bedre end forventet

Inden gruppearbejdet gik i gang var deltagerne blevet inspireret af valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet. Set med lokale øjne kom han med interessante resultater fra en undersøgelse om deltagelse ved kommunalvalget i 2009. Det viser sig nemlig, at Ikast-Brande får en flot tredjeplads blandt landets kommuner. Nærmere bestemt handler det om, hvilke kommuner der er bedst til at stemme i forhold til, hvad man kunne forvente, når man tager sammensætningen af befolkningen i kommunen i betragtning. Her er det kun Holstebro og Fanø, som ligger højere placeret end Ikast-Brande. Borgerne i Ikast-Brande klarer sig altså bedre end forventet, når det handler om at stemme til kommunalvalget. Byrådet håber dog, at det kan blive endnu bedre.

Demokratiet skal fejres

Byrådets indsats sigter mod at gøre folk mere interesserede i demokratiet. Der skal gøres opmærksom på, at det nytter at give sin stemme til kende ved kommunalvalget. Under gruppearbejdet 18. april kom der blandt andet et forslag om, at man kunne fejre demokratiet med en fest. Denne fest kan foregå i børnehaverne og indgå som en del af en læringsproces om demokrati. Desuden kunne tiltaget måske give en markant mediedækning, så budskabet nåede ud til endnu flere. Flere af de syv forslag fra gruppearbejdet handler også om at komme ud i øjenhøjde med de unge og grupper med lav valgdeltagelse og fortælle dem om det vigtige ved at deltage i demokratiet.

Byrådet vil løbende offentliggøre, når der kommer nye tiltag i indsatsen for at øge valgdeltagelsen i Ikast-Brande.

Klik på linket for at se de gode idéer og Kasper Møller Hansens oplæg.

Øget valgdeltagelse

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.