Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

SERVICEINFO: Tømning - meget glatte stikveje

Der er forsinkelse på tømning af dagrenovation mandag den 11. februar 2013.

Glat VejVi har desværre oplevet flere faldulykker blandt skraldefolkene de sidste par dage, og der vil være beholdere som ikke bliver tømt på grund af de glatte veje.

Hjælp skraldemanden
Hvis du vil hjælpe skraldemanden og være sikker på at få tømt, kan du gruse eller rydder et areal på kørebanen på ca. 3x3 meter hvor skraldemanden kan færdes sikkert. Du kan også trække din skraldespand frem til en stamvej, som er ryddet.

Da det drejer sig om boligveje, så er de i vintervejklasse IV og det vil sige, at der ikke foretages snerydning eller glatførebekæmpelse med mindre der er tale om kraftig drivedannelse eller isslag.

Link:
Hvilken vejklasse de enkelte veje tilhører

Link: 
Hvilket serviceniveau der er for de enkelte vintervejklasser.

Rydning af fortove er en grundejerforpligtigelse.

KONTAKT
Renovationsafdelingen 99 60 32 50
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.