Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse - Så kom vi halvvejs ind i fremtiden

Første workshop i processen: "Ny fremtid for Bording"

Sommeren 2011 indgik Ikast-Brande Kommune et samarbejde med Realdania om transformation og gentænkning af Bordings byprofil.  Byen, som er kommunens tredje største by, er med togstation og kommende motorvej godt placeret infrastrukturelt i forhold til både Herning, Silkeborg og om nogle år også Århus.
Den gode placering i forhold til større byer og et levende frivilligheds- og foreningsliv er to vigtige faktorer når det gælder fremtiden for mindre stationsbyer som Bording.

I december 2011 holdt kommunen et åbent borgermøde i Bording Hallen, dels for at fortælle borgerne i Bording om det forestående samarbejde med Realdania, dels for at indsamle lokal viden om byen, til den analyse som rådgivningsfirmaet Hausenberg har udarbejdet som grundlag for visionsprocessen. Ikast-Brande Kommune og Realdania har sammen med Hausenberg tilrettelagt visionsprocessen. Processen er baseret på ni eksterne eksperters friske øjne på Bording. De ni eksperter er fordelt på tre hold, og hvert hold skal kommer med et bud på en ny fremtid for Bording.


For at få så nuanceret en fremtidsvision som muligt er de tre hold forpligtet på hver deres vinkel på byen. Det ene hold har frivilligheds- og fritidsvinklen, det andet betragter Bording fra en regional erhvervs udviklingsvinkel og det tredje hold skal se på Bording fra en musisk (kunst og kreativitet) vinkel.
Eksperterne er byplanlæggere, sociologer, filosoffer, fremtidsforskere, en billedkunstner og en specialist i regional erhvervsudvikling.

De tre ekspert hold besøgte Bording for første gang den 1. marts 2012 for at besigtige byen. De besøgte blandt andet friluftsbadet og fik historien om, hvordan det er lykkedes frivillige lokale ildsjæle, at holde badet åbent på trods af at kommunen i 2011 måtte skære driftsbudgettet med to tredjedele.
Eksperterne besøgte også skolen, og mødtes med formanden for lokalrådet, formanden for Hallen og formanden for erhvervsforeningen. Skoleelev Kristian Morgen Larsen fortalte ved samme lejlighed om de unges behov for en cykelbane.
Siden besigtigelsesdagen har eksperterne arbejdet på deres første bud på en vision for Bording og i tirsdags den 17. april præsenterede de tre ekspert hold deres foreløbige arbejde for et portnerpanel bestående af 25 frivillige borgere fra Bording.

En portner er i denne sammenhæng en lokal person, som repræsenterer et bagland enten i form af et formelt fællesskab, for eksempel en idrætsforening eller et uformelt fællesskab som for eksempel gruppen af unge som ønsker sig en cykelbane. Eksperterne mødtes med Portnerne på skolen under en 5 timer lang workshop. Deres tre forslag spændte vidt og overskrifterne var: "Bording United - Kaospiloterne på bordingensisk", - "Bording - den bedste by at bo i for familier" og "Bording Kulturlandskab".
Portnerne fik mulighed for at give feedback på arbejdet og Eksperterne rejste hjem med masser af konstruktive kommentarer og relevante spørgsmål, som skal bidrage til at målrette visionerne endnu mere.


Fredag den 1. juni 2012 skal eksperterne præsentere portnerpanelet, Ikast-Brande Kommune, Hausenberg og Realdania for de endelige visioner. Denne sidste workshop foregår også i Bording, men hvor og hvordan er endnu ikke tilrettelagt.
Efter den 1. juni er eksperternes arbejde afsluttet, - men processen i Bording begynder for alvor når den sammenstillede vision af de tre forslag, skal overtages af Bordings borgere. Ikast-Brande Kommune, Portnergruppen og Hausenberg vil gennemgå visionen og de tre delvisioner, på et åbent borgermøde i sensommeren 2012.

Projektleder Jeanette Ishi Lehn siger: Det er meget inspirerende at se de tre foreløbige forslag til en ny fremtid for Bording. Der er højt til loftet i alle tre visioner, og det er præcis derfor vi bad ni udefrakommende professionelle om at byde ind med friske øjne og uventede vinkler. Vi vil gerne provokeres væk fra de ligeved liggende muligheder. Efter denne proces bliver det lettere at slippe vanetænkningen - horisonten er blevet større".

Planchef Karina Kisum Jensen supplerer: "Der er ikke noget mærkeligt i at mennesker i en by, hvor handlen langsomt er ved at forsvinde, rækker ind i fortiden efter løsningen på fremtiden. Det er meget forståeligt at man ønsker sig handelslivet tilbage i den form man altid har kendt, men hvis nu den realistiske fremtid for Bording ikke længer indbefatter handel, som den var før, er det vigtigt at vi tør visualisere alternative scenarier.
Eksperterne er hyret til at åbne vores øjne for en ny fremtid for Bording og jeg synes de gør det godt. Jeg glæder mig meget til at vi kan præsentere det endelige arbejde for hele byen".


Visionsprojektet i Bording finansieres af Ikast-Brande Kommune og Realdania, som hver især bidrager med 655.000 kr. Projektet gennemføres af Ikast-Brande Kommune i samarbejde med Hausenberg, et Københavnsk rådgivningsfirma bestående af sociologer og antropologer.

Realdania støtter almennyttige og almenvelgørende formål, inden for det byggede miljø i Danmark. Fondens filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land og aktiviteterne skal være til gavn for almenvellet. Fonden har anmodet Center for Strategisk Byforskning om at lave en hvidbog om de mindre danske stationsbyer som et særligt indsatsområde.


De tre Ekspert- Teams som skal komme med hvert deres bud på En Ny Fremtid for Bording, er:

Team X - Kunstnerisk profil - "Bording Kulturlandskab"
• Transform v/ Rune Chr. Back og Lars Bendrup (Byplanfaglig tegnestue)
• Kristoffer Lindhardt Weiss (Filosof, medstarter af EFFEKT, tidligere rådgivnings- og udviklingschef i Bygningskultur Danmark)
• Kenneth Balfelt (Billedkunstner)


Hold Y - Erhvervsudviklings profil - "Bording - den bedste by at bo i for familier"
• U.i.WE  v/ Christian Pagh (Kreativ planlægning, Kommunikation og Dokumentation)
• Tom Nielsen (Lektor på Arkitektskolen i Århus)
• Jakob Øster (Regional Erhvervsudvikling - Selvstændig konsulent)


Hold Z - Fritids- og Frivilligheds profil - "Bording United - Kaospiloterne på bordingensisk"
• Metopos v/Anne Mette Boye - (Byplanfaglig tegnestue)
• Pia Heike Johnsen - (cand.scient.soc.; Ph.d)
• Marianne Levinsen - (Fremtidsforsker - Frivillighed og fritid)


Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte
Planchef Karina Kisum Jensen, telefon nr. 9960 3301
Projektleder Jeanette Ishi Lehn, telefon nr.9960 3303
Projektleder Karen Skou, Realdania, telefon nr. 7011 6666

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.