Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fremtidens velfærd i Ikast-Brande Kommune

Har velfærdssamfundet en fremtid? Hvordan skal vi prioritere? Hvilke krav stiller det til os?

Onsdag den 30. maj klokken 19.00 til 21.30 holder Ikast-Brande Kommune borgermøde i festsalen på Østre Skole i Ikast.

Mød op og få spændende velfærds-indspark af professor i økonomi, Nina Smith, og deltag i debatten med dine ideer og synspunkter.

Nina Smith skriver om sit oplæg:
"Velfærdssamfundet er under pres. I Sydeuropa er velfærdsstater på vej til at gå fallit og også den danske model er udfordret, fordi udgifterne vokser og indtægterne skrumper når mange flere ældre skal forsørges af stadig færre erhvervsaktive. Samtidig bliver vi borgere stadig mere krævende, vi ønsker mere sundhed, mere tryghed, og vi vil gerne holde mere fri. Globaliseringen gør det vanskeligt at øge skattetrykket, så kravet til de politiske prioriteringer bliver stort. Skal de universelle ydelser til alle borgere afskaffes, så middelklassen selv må betale en større andel? Skal velfærdsydelserne målrettes mere efter de svage? Hvem er de svage? Risikerer vi at normer om 'ret og pligt' og det at forsørge sig selv, nedbrydes over generationer, når velfærdssamfundet har et finmasket socialt sikkerhedsnet? Er der en fremtid for velfærdssamfundet"


Giv en hånd fra byrådet
Når du deltager i borgermødet, er du samtidigt med i en lodtrækning, hvor du kan vinde retten til at donere en håndfuld byrødder til at udføre et stykke frivilligt arbejde i et af følgende frivillige projekter:


•NSKUBIB Lektiehjælp - Nørre Snede Kultur og Biblioteksforening arrangerer frivillig lektiehjælp - Send politikerne ud og hjælp børnene med lektierne.

•Ruskjærholm rekrationscenter - Kræftens bekæmpelse driver rekreationscentret Ruskjærholm i Munklinde, hvor kræftpatienter kan samle kræfter til at klare hverdagen. - Send politikerne ud og servere kaffe mv og assistere på gåtur på en rekreationsaften.

•Scleroseforeningen "Sponsorløb på hjul" - Scleroseforeningen i Ikast-Brande Kommune arrangerer et sponsorløb for alt på hjul - Send politikerne ud og assistere ved arrangementet, der skal samle penge ind til foreningens arbejde.

•Folkekirkens Dagligstue - Folkekirkens dagligstue er et samlingspunkt hvor alle, der har lyst til nærvær med andre, kan mødes om en kop kaffe med hjemmebag, et spil eller læse dagens avis. - Send politikerne ud og deltage i en onsdagscafe.
•Kulturcafeen i Brande - Kulturcafeen i Brande arbejder for integration af nydanskere gennem foredrag, danskundervisning eller informationsaftener. - Send politikerne ud og deltage i et arrangement der knytter kulturerne sammen.

•Art Workshop i Gludsted - Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn er en særdeles aktiv forening, der blandt andet arrangerer Art Workshop, hvor internationale kunstnere samles i Gludsted og arbejder i 2 intense uger - Send politikerne ud og hjælpe med praktiske gøremål i forbindelse med workshoppen. 

Aftenens program
19.00-19.10    Borgmester Carsten Kissmeyer byder velkommen
19.10-19.55    Oplæg ved Nina Smith
20.00-20.30    Gruppedebat - vælg det tema du brænder for og bidrag til debatten
20.30-21.15    Debat i plenum
21.15-21.30    Lodtrækning - vind retten til at udpege et projekt der får en ekstra hånd
21.30    Tak for i aften

Mød op - alle er velkomne
Mødet er åbent for alle, så tag din nabo eller kollega under armen, og mød op den 30. maj. Der er ingen tilmelding til arrangementet.

Vi passer dine børn
Har du børn, kan du få dem passet i gymnastiksalen af studerende fra pædagogseminariet i Ikast. Send en mail til Ellen Bach Fjendsbo på elfje@ikast-brande.dk senest den 29.05, hvis du har brug for pasning.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.