Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kunstnerisk udfordring til Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune har indgået et samarbejde med kunstmuseet HEART i projektet Socle du Monde, der forener kunst og erhvervsliv. Det har ført til et projekt med kunstnergruppen Wooloo, der skaber deltagerbaseret kunst med menneskelige relationer som drivkraft

Ikast-Brande Kommune er midt i en udviklingsproces - Mental Frikommune -, der udfordrer den gængse måde at tænke velfærdssamfund på. Kommunen arbejder blandt andet med at styrke de nære relationer mellem borgerne gennem en række anderledes aktiviteter.

En af de aktiviteter er et samarbejde med kunstmuseet HEART, hvor Ikast-Brande Kommune deltager i biennalen Socle du Monde, der forener kunst og erhvervsliv. Kommunen deltager i projektet på baggrund af Socle du Mondes tema INVOLVER. Kommunen vil gerne udfordres og være med til at skabe offentlig debat for at få flere borgere til at engagere sig i hinanden og i den kommune, de bor i.

Kunstprojekt med mennesket i centrum
I Socle du Monde er Ikast-Brande Kommune sat sammen med kunstnergruppen Wooloo, der består af Martin Rosengaard og Sixten Kai Nielsen. De to kunstnere skaber deltagerbaseret kunst med menneskelige relationer som drivkraft. Wooloos kunst er kendt for at anfægte den måde, vi traditionelt opfatter verden på. 

Wooloo har som en del af deres kunstprojekt i Ikast-Brande Kommune skabt et spirituelt råd, der skal hjælpe styregruppen for kommunens tema 'Aktive Borgere skaber det gode samfund'. Rådets opgave er at stille de uventede spørgsmål, hjælpe kommunen med at få øje på oversete ressourcer og sikre radikalitet i nytænkningen af det at være borger i kommunen.

- Vi har udviklet vores koncept specifikt til Ikast-Brande Kommune med udgangspunkt i ideen om, at aktive borgere skaber det gode samfund. Vi ønsker kort sagt at sætte fokus på andre, anderledes, og måske oversete, ressourcer blandt kommunens borgere, fortæller Sixten Kai Nielsen og Martin Rosengaard fra Wooloo'.

Et dristigt samarbejde
Tirsdag den 21. august 2012 havde Wooloo inviteret til det første møde mellem repræsentanter fra Ikast-Brande Kommune, involverede borgere og det spirituelle råd, der består af tre lokale borgere. Formålet med mødet var at introducere panelets medlemmer og drøfte de muligheder, der er i projektet. 

- Jeg synes, Wooloos ide om at etablere et spirituelt råd er dristigt. Der er ikke tvivl om, at det er en radikalt anderledes måde at gribe processer an på, end vi plejer i Ikast-Brande Kommune. Jeg er meget skeptisk, da det ikke er den måde, jeg plejer at arbejde på, men er spændt på at se, hvad der kommer ud af kunstnergruppens arbejde, siger viceborgmester Preben Chri-stensen.

Han bliver suppleret af borgmester Carsten Kissmeyer:

- Kunst kan provokere, inspirere og åbne øjnene for noget nyt. Kunsten skal have en chance, og selv om visse elementer ligger uden for min referenceramme, er jeg spændt på at se, hvad projektet fører til. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er åbne, og at vi også lytter til de mennesker, som anskuer verden på en anden måde, end de fleste af os gør, så vi vover pelsen! 

Udstilling på kunstmuseet HEART
Den 15. september 2012 går INVOLVER i luften, og HEARTs udstillingssale fyldes af værker produceret af 11 kunstnere og virksomheder, som i år sætter særligt fokus på involvering af publikum.

Ferniseringen finder sted d. 14. september på HEART.


 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.