Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget lokalplan nr. 269 endeligt

Den 14. august 2012 vedtog Ikast-Brande Byråd den endelige lokalplan nr 269 for et område til international skole, SFO og børnehave ved Bøgildvej i Ikast.

Ikast-Brande Byråd har den 14. august 2012 vedtaget nedenstående plan endeligt.

Lokalplan nr. 269. Skole, SFO og børnehave, Bøgildvej, Ikast

Formålet med lokalplanen er at skabe det planmæssige grundlag for at etablere en international skole med børnehave og SFO på Bøgildvej i Ikast.

Der er foretaget mindre ændringer i forhold til forslaget til lokalplanen. Bebyggelsens omfang og placering er ændret, så der er overensstemmelse med det areal, hvor der er givet tilladelse til at ophæve fredskovspligten.

Find planen her:
Du kan se planen her på hjemmesiden, på kommunens biblioteker eller ved at kontakte BorgerService i Ikast, Brande eller Nørre Snede.

Retsvirkninger:
Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Sådan klager du:
Du kan jf. Planlovens § 58 klage over retlige spørgsmål, men ikke over planernes indhold. Du skal sende klagen senest 4 uger fra dags dato til Ikast-Brande Kommune, som videresender klagen til Natur- & Miljøklagenævnet. Natur- & Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr., som er gebyr for sagsbehandlingen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvis ret i din klage.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.