Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgermøde

Hvordan finder vi en balance mellem jordbrugs- og naturinteresser i det åbne land? Kom og fortæl os, hvad du mener på borgermødet onsdag den 27. juni 2012 på Ejstrupholm Hotel.

Hvordan finder vi en balance mellem jordbrugs- og naturinteresser i det åbne land?

Hvad er dine holdninger? Fortæl os det på borgermødet:

Onsdag den 27. juni 2012 kl. 19.00-21.00
på Ejstrupholm Hotel, Søndergade 25, Ejstrupholm

Deltag i en forhøring om den nye kommuneplan over en kop kaffe, og hør hvad dine politikere mener om det åbne land.

Program

1. Velkomst
2. Formål med borgermødet
3. Oplæg fra administrationen
4. Instrukser til debat
5. Debat i grupper
6. Opsamling fra grupperne i plenum
7. Fælles afrundende debat
8. Afslutning

Baggrund

Vi er i gang med at revidere den gældende kommuneplan, som er byrådets plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig fysisk. I den forbindelse vil vi have særligt fokus på det åbne land. Det vil vi, fordi der er mange interesser i det åbne land, og det derfor er vigtigt at sikre en fornuftig balance mellem den jordbrugsmæssige benyttelse af arealerne og beskyttelsen af naturen.

Vi er på den ene side udfordret af at skulle udlægge arealer til byudvikling, vindmøller, store husdyrbrug, biogasanlæg og lignende og på den anden side at skulle forholde os aktivt til beskyttelsen af natur, landskaber, kulturhistoriske værdier osv.
De fysiske kvaliteter og herlighedsværdier i det åbne land, er med til at danne rammen for, at borgerne trives i kommunen.

Vi tænker på kvaliteter, som f.eks. muligheden for ture i skovene, kig ud over kornmarker og ådale, markernes markante læhegn, stilheden på heden, det kuperede landskab på den jyske højderyg og de historiske kulturmiljøer i kommunen.
De erhvervsdrivende i det åbne land, som f.eks. landbruget og mindre håndværksvirksomheder, har behov for, at deres produktions- og udviklingsmuligheder er sikrede. Der ligger en udfordring i at det sker, samtidig med at vi fremmer bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

På borgermødet vil du få mulighed for at drøfte, hvordan vi bedst finder en balance mellem de "Jordbrugsmæssige interesser" og "Naturbeskyttelse" i det åbne land. På mødet vil vi også kort informere dig om Vand- og Natura2000 handleplanerne, som er i offentlig høring i øjeblikket.

Hvis du vil læse mere om byrådets visioner, mål og handlinger for det åbne land, kan du kigge i Planstrategi 2011. Planstrategien blev endeligt vedtaget i Byrådet den 30. april 2012.

Har du spørgsmål til mødet, er du velkommen til at kontakte Planafdelingen: Marie Lyster Nielsen, malni@ikast-brande.dk eller Lilian Ebbesen, liebb@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.