Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljøgodkendelse for Kelsen Group A/S, Nørre Snede

Ikast-Brande Kommune har i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, meddelt miljøgodkendelse til virksomheden Kelsen Group A/S, Bredgade 27, 8766 Nr. Snede.

Miljøgodkendelsen er givet efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.


Aktindsigt
Der er mulighed for aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Aktindsigt kan opnås ved henvendelse til Miljøafdelingen, Ikast-Brande Kommune.


Klagevejledning
Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis man har væsentlig, individuel interesse i sagen. Klager skal sendes til Ikast-Brande Kommune, Miljøafdelingen, og skal være kommunen i hænde senestonsdag den 8. februar 2012. Klagerne bliver derefter sendt videre til Natur- Miljøklagenævnet.


Ønskes afgørelsen afprøvet ved en domstol skal et evt. sagsanlæg være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.


Kontakt
Eventuelle spørgsmål kan stilles til bimad@ikast-brande.dk eller på telefon 99 60 32 18.


Link til miljøgodkendelsen - pdf fil


Miljøgodkendelsen udleveres i Teknisk Område, Centerparken 1, 7330 Brande.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.