Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indflydelse på eget arbejde

I Ikast-Brande Kommune er der i videst muligt omfang indflydelse på eget arbejde. Indflydelsen sker dels ved den almindelige dialog mellem leder og medarbejdere dels ved det såkaldte MED-system. MED står for MEDindflydelse og MEDbestemmelse og blev før i tiden kaldt samarbejdsudvalg eller SU. Det er afgørende for en velfungerende arbejdsplads at retten til medindflydelse og medbestemmelse på forhold, der vedrører egne arbejdsforhold, praktiseres dagligt og direkte, så indflydelsen er reel. MED-systemet og arbejdsmiljøindsatsen danner en sammenhængende struktur. Således planlægges arbejdsmiljøindsatsen i MED-systemet.

Der er i Ikast-Brande MED-udvalg på tre niveauer:

  • Hovedudvalg (Hovedudvalgets repræsentanter består dels af 11 medarbejdere udpeget af de faglige hovedorganisationer dels af direktionen, som er ledelsesrepræsentanterne).
  • Sektorudvalg (MED-Administration/rådhus, MED-Dagsinstitution/dagpleje, MED-Skole, MED-Børn/familie, MED-Ældre, MED-arbejdsmarked, MED-Psykiatri/handicap og MED-entreprenør)
  • Lokale MED-udvalg på de enkelte arbejdspladser eller personalemøder med MED-status (hvis man ikke har lokale MED-udvalg)

MED-systemet er forpligtet til at følge de overenskomster og rammeaftaler, der besluttes mellem arbejdsgiversiden KL (Kommunernes Landsforening) og arbejdstagersiden Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet (SHK). Du kan evt. læse mere under Ansættelsesvilkår. Som opfølgningen på disse overenskomstaftaler udarbejdes der en rammeaftale, som MED-udvalgene i alle kommuner skal følge. Du kan læse mere om rammeaftalerne her: http://www.personaleweb.dk/medhaandbog

Ikast-Brande Kommune har udmøntet denne rammeaftale i vores egen lokale MED-aftale. Den kan du læse her. Der er desuden udarbejdet et tillægsprotokollat i maj 2009. Du kan hente tillægsprotokollatet her.

Medarbejderrepræsentanter til MED-udvalgene er hovedsagligt tillids- og arbejdsmiljøsrepræsentanter.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.