Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsmiljøudvikling

På denne side kan du læse om arbejdet med arbejdspladsvurderinger, der er med til at sikre en god udvikling i arbejdsmiljøet.

 Medarbejdere-samtale

Når du er på arbejde, er du løbende udsat for forskellige påvirkninger i kraft af, at du udfører dit arbejde. Disse påvirkninger kan blandt andet være fysiske, ergonomiske eller psykiske. For at vurderer, hvad der påvirker den enkelte i arbejdet, skal alle arbejdsgivere med ansatte udarbejde en skriftlig vurdering af arbejdspladsen - en arbejdspladsvurdering (APV).

APV'en er det redskab, hvor arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab løbende arbejder på at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og hvor de hele tiden vurderer, om det er muligt at forbedre arbejdspladsen. I Ikast-Brande Kommune er det altid den nærmeste leders ansvar, at APV'en er i orden.

Når en APV skal udarbejdes er det vigtigt, at medarbejderne er involveret. Der er ingen krav til metoden, man kan vælge spørgeskema, dialog, personalemøde mv. Blot er det et krav, at APV'en er skriftlig. Hvis APV'en afdækker problemer, skal de løses. Det er faktisk her APV'ens vigtigste element kommer ind i billedet. Leder og medarbejdere skal nemlig aftale en handlingsplan for at dubedre de problemer, der er afdækket. En del af handlingsplanen er, at leder og medarbejdere aftaler en frist for, hvornår problemet skal være løst. Både handlingsplan og frist skal skriftligt fremgå af APV'en og man skal løbende opdatere, hvordan det går med at gennemføre planen.

Der skal udarbejdes en ny APV mindst hvert tredje år og den skal revideres hvis der sker store ændringer fx ombygninger, flytninger, fusioner el. lign. Arbejdsstedets APV skal være tilgængelig for alle ansatte.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.