Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trivsel og arbejdsmiljø

 Trivsel - medarbejdere

Det helt centrale for en attraktiv arbejdsplads er, at medarbejderne trives og har et godt arbejdsmiljø. På denne side præsenterer vi, hvad vi gør for at gøre vores arbejdsplads så attraktiv som mulig - samtidigt med at vi lever op til kravene om effektivitet og kvalitet i opgaveløsning

I følge overenskomstaftalen skal kommunerne måle medarbejdernes trivsel mindst hvert tredje år. I Ikast-Brande Kommune målte vi for første gang trivslen i 2007, og igen senest i 2019. Målingen kombineres hos os med en måling af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger (APV) og handleplaner i den forbindelse. 

Målingen danner baggrund for dialogmøder på hvert enkelt arbejdsplads. Der er i Ikast-Brande Kommune fokus på den enkelte leders ansvar for at sikre medarbejdernes trivsel, men lederen har altid brug for medarbejdernes samarbejde og inddragelse. 

Det er således ikke selve målingen, der er i fokus i Ikast-Brande Kommune, men den efterfølgende dialogproces og udviklingsforløb.

For Ikast-Brande Kommune er der udarbejdet en rapport, der viser resultatet for kommunen som helhed inklusiv kommentarer fra konsulentfirmaet, der har hjulpet med især det tekniske omkring undersøgelsen. Du kan hente trivselsrapporten fra 2019 her. Hver arbejdsplads har fået en tilsvarende rapport.

 

MED-indflydelse på eget arbejde

I Ikast-Brande Kommune er der i videst muligt omfang indflydelse på eget arbejde. Indflydelsen sker både ved den almindelige dialog mellem leder og medarbejdere samt inden for det såkaldte MED-system.

MED-systemet og arbejdsmiljøindsatsen danner en sammenhængende struktur. Således planlægges arbejdsmiljøindsatsen i MED-systemet.

Der er i Ikast-Brande MED-udvalg på tre niveauer:

  • Hovedudvalg (Hovedudvalgets repræsentanter består af 11 medarbejdere udpeget af de faglige hovedorganisationer samt direktionen, som er ledelsesrepræsentanterne).
  • Sektorudvalg (MED-Administration, MED-Dagsinstitution/dagpleje, MED-Skole, MED-Børn/familie, MED-Ældre, MED-Psykiatri/handicap og MED-entreprenør)
  • Lokale MED-udvalg på de enkelte arbejdspladser eller personalemøder med MED-status (hvis man ikke har lokale MED-udvalg)

MED-systemet er forpligtet til at følge de overenskomster og rammeaftaler, der besluttes mellem arbejdsgiversiden KL (Kommunernes Landsforening) og arbejdstagersiden Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet (SHK). Som opfølgningen på disse overenskomstaftaler udarbejdes der en rammeaftale, som MED-udvalgene i alle kommuner skal følge. 

Ikast-Brande Kommune har udmøntet denne rammeaftale i vores egen lokale MED-aftale. Den kan du læse her. 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.