Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

God politisk ledelse

På disse sider kan du læse om de seks faktorer, som Byrådet skal arbejde med og efter for at sikre attraktive arbejdspladser for kommunens ansatte.

I arbejdet med attraktive arbejdspladser har Byrådet og Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer der beskriver, hvad der skaber attraktive arbejdspladser.

Resultatet fra møderne er, at der er udvalgt seks faktorer, hvor Byrådet har stor mulighed for indflydelse og som har høj betydning for, at vores arbejdsplads er attraktiv. Alle faktorerne har betydning for attraktive arbejdspladser, de skaber arbejdsglæde, engagement, personlig udvikling, trivsel - og er dermed med til at sikre rekruttering, fastholdelse og bedre service.

De udvalgte seks faktorer er (i forkortet udgave):

Faktor 1: God personalepleje

Herunder:

 • Arbejdet og hverdagen - det nære (understøttelse af sociale relationer og trivsel på arbejdspladsen)
 • Sundhed (eksempelvis sundhedsordning, motion mv)
 • Diverse (rabatordninger, feriefondens sommerhus, hjemme PC/arbejdsplads)

Faktor 2: Mulighed for at udføre et tilfredsstillende arbejde

Herunder:

 • Fagligheden skal være i orden
 • Kompetenceudvikling
 • Tydelige mål for opgaver og serviceniveau
 • Indflydelse på arbejdets planlægning og tilrettelæggelse
 • Der tages individuelle hensyn til den enkelte medarbejders livssituation, herunder seniorordning

Faktor 3: Arbejdspresset er tilpas

Der skal være sammenhæng mellem mål/opgaver og rammer/normering for at undgå fysisk og psykisk nedslidning.

Faktor 4: God ledelse

God ledelse påvirker de øvrige faktorer for attraktive arbejdspladser meget. God ledelse er forudsætningen for et godt psykisk arbejdsmiljø. Ledelsegrundlaget beskriver, hvordan Ikast-Brande Kommune ser god ledelse.

Faktor 5: Mulighed for faglig udvikling

Alle medarbejdere skal have muligheden for uddannelse og faglig udvikling - og bruge den. Der skal være fokus på kompetenceudviklingsplanen som en del af medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

 • Mulighed for ekstern efter- og videreuddannelse
 • Mulighed for interne kurser, vidensdeling, kollegial sparring, læring i jobbet og så videre
 • Mulighed for implementering af den nye viden i dagligdagen, som kan være med til at udvikle arbejdspladsen
 • Vigtigheden af at spotte talenter og udvikle dem

Faktor 6: Anerkendelse af arbejdet

Anerkendelse af arbejdet kan fås fra fire hovedgrupper:

 • Kollegaer
 • Ledelsen
 • Brugere/borgere
 • Politikere

Punktet handler blandt andet om, at udvise tillid og acceptere, at der af og til sker fejl. At anerkende indsatsen og støtte op om det vigtige arbejde, der foregår på fagområderne. Dette sker blandt andet gennem omtale i pressen og dagligdagen, hvor Byrådet påtager sig ansvaret for egne beslutninger og undersøger baggrunden inden der gives udtalelser til pressen om konkrete forhold.


Du kan hente den fulde version af Kodeks for god politisk ledelse her.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.