Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personalepolitik

På disse sider kan du læse om Ikast-Brande overordnede personalepolitik og enkelte udvalgte politikker.

Ikast-Brande Kommune ønsker med udgangspunkt i de tre grundlæggende elementer for opgavevaretagelsen - kvalitet, effektivitet og arbejdskraft - at skabe:

  • attraktive arbejdspladser 
  • stor arbejdsglæde 
  • et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø

Det vil vi skabe ved,

  • at arbejde med udgangspunkt i værdierne; dialog, tillid og ansvarlighed. 
  • at sikre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på et grundlag, der giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem direkte inddragelse i beslut-ningsprocessen på den enkelte arbejdsplads og i Ikast-Brande Kommune som helhed. 
  • at sikre systematisk kompetenceudvikling, med henblik på at løse kommunens opgaver samt tilgodese medarbejdernes behov for udvikling såvel fagligt som personligt. 
  • at fremme engagement og effektivitet.

Byrådet har på sit møde den 9. september 2019 godkendt Hoved-MED udvalgets oplæg til ny personalepolitik og ændring af retningslinjer/kutymer for Ikast-Brande Kommune.

Du kan herunder læse den samlede personalepolitik og retningslinjer.

Åben Ikast-Brande Kommunes personalepolitik 

Kommunens bærende værdier er dialog, tillid og ansvarlighed. Du kan læse mere om værdigrundlaget her.

 

Du finder andre politikker på arbejdspladsen Ikast-Brande Kommune her

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.