Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjemmearbejdsplads

Hjemmearbejdsplads

I Vision 2012 lægger Ikast-Brandes byråd bl.a. vægt på at "alle borgere har èn indgang til den offentlige sektor via digitalt fuldservice". Visionen betyder, at der i høj grad arbejdes digitalt i hele administrationen. Som følge deraf vil mange data være elektroniske. Dette giver mulighed for at tilgå Ikast-Brande kommunes netværk og data via internettet.

Ikast-Brande kommune ønsker, at være en attraktiv arbejdsplads hvor der bl.a. vil være mulighed for etablering af PC-hjemordninger eller PC-hjemmearbejdspladser. Ordningerne etableres såfremt der er særlige behov som taler herfor. Det kan bl.a. dreje sig om arbejdsfunktion/opgaver, fastholdelse og eller rekruttering af medarbejder samt smidighed i arbejdstilrettelæggelsen. Ordningen aftales med nærmeste leder.

PC-hjemordning

PC-hjemordning giver ansatte adgang til Ikast-Brande kommunes netværk typisk via en citrixløsning. 

PC-hjemmearbejdsplads

Ved etablering af PC-hjemmearbejdsplads, skal der udarbejdes en skriftlig aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Der er tale om en hjemmearbejdsplads når hjemmearbejdet overstiger ca. en dag, inden for en normal arbejdsuge.

I-notes

I en lidt lettere ordning er der mulighed for at få en såkaldt web-mail, som giver adgang til mail og kalendersystemet. Denne ordning kræver ingen særlig adgang, men blot en internetopkobling og en browser eksempelvis Internet Explorer. Også dette aftales med den nærmeste leder. I-notes er en forholdsvis billig løsning.

Alle kommunens tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og MED-udvalgsrepræsentanter skal stilles denne mulighed til rådighed. Det giver dem en bedre mulighed for at udføre deres opgaver som repræsentanter.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.