Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fra fravær til nærvær

Glad-gruppe-Engesvang-skole

Fastholdelsessamtale

I Ikast-Brande Kommune ønsker vi at fastholde vores medarbejdere så vidt det overhovedet er muligt. Den overordnede personalepolitik har fokus på fastholdelse af medarbejdere som kommunens vigtigste ressource. Der står blandt ande: Alle kan blive syge. Ikast-Brande Kommune ønsker aktivt at medvirke til, at medarbejderne får mulighed for hurtigst muligt at vende tilbage i arbejde.

Vores medarbejdere har derfor ret til en fastholdelsessamtale med jævne mellemrum og senest efter 4 uger, hvis fraværet for eksempel på grund af sygdom, trækker ud. Udgangspunktet for samtalen er omsorg for den enkelte medarbejdere, og fastholdelsessamtalen bruges til at finde frem til, om der er noget på arbejdspladsen, der skal ændres for, at medarbejderen kan komme tilbage på arbejdet igen. Lederen har blandt andet mulighed for at tilbyde vore ansatte psykologhjælp.

Kommunen er en stor arbejdsplads med cirka 3500 medarbejdere. Hvis en ansat ikke længere kan blive på sin nuværende arbejdsplads gøres der meget for at finde alternative løsninger. Det kan for eksempel være et mindre fysisk hårdt job på en anden arbejdsplads eller et fleksjob. Lederen skal i samarbejde på medarbejderen tænke i nye muligheder og ansatte i Personaleafdelingen og i Jobcentret står til rådighed for hjælp og sparring.

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv

På vores arbejdsplads er det vigtigt, at der er plads til alle medarbejdere, uanset hvor i livsfaserne vi befinder os. Du har for eksempel indflydelse på dine arbejds- eller vagtplaner i videst muligt omfang. På den måde kan behovene hos den enkelte ofte tilgodeses. På administrationens område er der flextid, så du selv kan tilrettelægge din dag, hvis der er noget i privatlivet, der kræver din tilstedeværelse.

Der er desuden besluttet, at kommunens medarbejdere i en række situationer kan få fri med løn. Det kan eksempelvis være ved eget bryllup eller runde fødselsdage.

Medarbejdere med børn

Ikast-Brande Kommune er en familievenlig arbejdsplads. I kommunen har vi fra overenskomsten en god barsels- og graviditetsordning. Du har for eksempel graviditetsorlov med fuld løn 8 uger før forventet fødsel. Der er også afsat barselsorlov med fuld løn i 32 uger efter fødslen, de 6 af disse uger er øremærkede faderen.

Fra 1.april 2009 har alle i kommunen fået udvidet deres ret til at holde fri med løn på barnets første sygedag, til nu også at kunne holde fri på barnets 2. sygedag. Det giver mange småbørnsforældre en lettelse i dagligdagen. Der er også 2 omsorgsdage pr. barn indtil barnet er 7 år.

Seniorer

Ikast-Brande kommune ønsker også at fastholde de medarbejdere, der nærmer sig pension og efterløn. Der kan skitseres mange forskellige ordninger eksempelvis ændrede funktioner, hensyn i vagtplanen, undgåelse af tunge løft, ekstra fridage, deltid og mange andre. Lederen og den pågældende medarbejder aftaler i medarbejderudviklingsamtalen, hvad der er bedst for medarbejderen.

I overenskomsten for 2008 fik alle medarbejdere over 60 år mulighed for at holde seniordage. I nogle overenskomster er gælder dette endda allerede for 58-årige. Der afholdes seniorsamtale med de seniorer, der ønsker det.

Tjenestefrihed

Der er mulighed for at få gratis tjenestefrihed både i tilfælde af glædelige og sørgelige begivenheder eksempelvis ved runde fødselsdage, dødsfald i nærmeste familie og i fornødent omfang til alvorlig sygdom i nærmeste familie. Besøg hos læge der ikke kan ligge uden for arbejdstiden kan man også få fri til i fornødent omfang.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.