Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Medarbejderudviklingssamtaler

På denne side finder du beskrivelse af kravene til medarbejderudviklingssamtaler.

Offentlige arbejdspladser er forpligtede via overenskomsterne til at afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) en gang årligt. På nogle områder kan det dog besluttes, at MUS erstattes af eller suppleres med gruppeudviklingssamtaler (GRUS). MUS understøtter udviklingen af den attraktive arbejdsplads, hvor der fagligt opleves kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen samtidigt, med at medarbejderne trives og udvikles. 

Samtalen tager udgangspunkt i værdierne dialog, tillid og ansvarlighed. Det skal løbende under samtalen overvejes, hvordan sammenhængen er mellem medarbejderens aktuelle livsfase og arbejdssituation, arbejdstilrettelæggelse, arbejdstid (eksempelvis seniorer, småbørnsfamilier og andre personlige forhold).

Formål

Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i Ikast-Brande Kommune er at sikre strategisk og systematisk kompetenceudvikling med henblik på løse kommunens opgaver samt at tilgodese medarbejderens behov for udvikling såvel fagligt som personligt.

Medarbejderudviklingssamtaler afholdes med et anerkendende perspektiv, således at medarbejderens styrker bliver løftestang til udvikling på andre områder.  

Udviklingsplan

Der er fra overenskomsten krav om, at alle ansatte eller grupper af ansatte skal have en udviklingsplan, der beskriver udviklingen 1-5 år frem.

MUS danner således grundlag for de kompetenceudviklingsaktiviteter medarbejdere - eller grupper af medarbejdere - de kommende år skal deltage i.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.