Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kompetenceudvikling

Undervisning

Politik for kompetenceudvikling

Den enkeltes selvværd øges gennem anerkendelse, kendskab til egen formåen, ønsker/mål for arbejdslivet samt god ledelse.

Det er afgørende, at medarbejderne får mulighed for kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelse. Etablering af fælles læringsmiljøer og veltilrettelagte, dynamiske kompetenceprocesser er midler hertil og er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere.

I den enkelte afdeling foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Dette indebærer, at der i dialog mellem medarbejder og ledelse opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Medarbejderudviklingssamtalen kan benyttes til dette.

Medarbejderudviklingssamtalen er desuden et redskab til personlig og faglig udvikling samt større arbejdstilfredshed.

Der afholdes årligt medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere. Samtalerne kan være individuelle eller gruppevis. Medarbejderne har ret til en individuel samtale. En medarbejderudviklingssamtale skal sikre en systematisk gennemgang af både medarbejderens og lederens opfattelse af det daglige arbejde, medarbejderens kompetencer samt fastlægge fremtidige opgaver, krav og forventninger.

Samtalen afsluttes med udarbejdelsen af en personlig kompetenceudviklingsplan for medarbejderen.  I planen fastlægges såvel kortsigtede som mere langsigtede udviklingsmål.

MED-organisationen skal med afsæt i afdelingernes mål og behov for kompetenceudvikling:

  • Drøfte de overordnede mål for kompetenceudvikling på arbejdspladsen
  • Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling
  • Drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres.

Alle kommunens arbejdspladser har et budget til kompetenceudvikling. Det er lederens opgave at prioritere disse midler i forhold til de behov, arbejdspladsen har for ny viden og understøttelse af nye eller ændrede arbejdsopgaver.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.