Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledervurderingsdokumenter

På denne side kan du finde detaljer om Ikast-Brande Kommunes ledervurderingsforløb ink. spørgeskemaundersøgelse og vejledninger.

En del kommuner og andre er interesserede i at høre mere om Ikast-Brande Kommunes ledervurderingsprojekt. Vi har derfor oprettet denne side med udvalgte relevante dokumenter.

Vejledning til lederne om ledervurderingsforløbet

I denne vejledning kunne ledere både læse om forløb, formål og ikke mindst, hvad deres opgaver som leder var i ledervurderingsforløbet.

Vejledningen kan hentes her.

Spørgeskema om de fem kernekompetencer

Spørgeskemaet blev besvaret af alle 360 grader rundt (lederen selv, nærmeste chef, underordnede ledere/medarbejdere og sideordnede lederkolleger). Du kan se, hvordan spørgeskemaet ser ud her.

Besvarelserne mundede ud i en rapport om hver enkelt leder. Eksempel på rapport om en leder (anonymiseret form) kan hentes her.

Spørgeskema om Leder-APV (lederens vilkår)

Lederen selv skulle svare på dette spørgeskema og drøfte resultatet sammen med nærmeste chef til udviklingssamtalen. Du kan se, hvordan spørgeskemaet ser ud her.

Der blev udarbejdet en rapport med resultatet af leder-APV'en til hver leder. Du kan se et eksempel på rapporten her.

Vejledninger til dialogmøderne

Vejledning til medarbejderne: For at sikre at godt dialogmøde har vi valgt dels at klæde alle lederne på via 1 kursusdag, dels at udarbejde denne vejledning til dialogmødet. I vejledningen kan du bl.a. læse om at give konstruktiv feedback ud fra den anerkendende metode, og du kan se, hvilke dagsorden mødet forventes at følge. Vejledningen er hovedsagligt rettet mod medarbejderdialogmødet, men kan med fordel bruges af alle deltagere på dialogmøderne.   Vejledningen kan hentes her. 

Vejledning til vurderet leder: Den vurderede leder bør inden dialogmødet bruge lidt tid inden dialogmødet på at overveje, hvordan han/hun får mest muligt ud af mødet. Der er udarbejdet nogle spørgsmål, som kan hjælpe den vurderede leder i processen. Spørgsmålene kan hentes her.

Vejledning til mødeleder: Den vurderede leders chef fungerede på dialogmøderne som mødeleder og har rollen som 'proceskonsulent'. Til mødelederens gavn er der blevet udarbejdet et tidsforslag samt lidt overvejelser inden mødet, som kan hentes her.

Udviklingssamtalen mellem vurderet leder og nærmeste chef

Der er udarbejdet en dialogramme til udvikingssamtalen, som skal hjælpe vurderet leder og chef igennem alle 3 ben i udviklingssamtalen for tilsidst at have en udviklingsplan på plads. Du kan hente dialogramme til udviklingssamtalen her.

Evaluering

I efteråret 2009 blev der foretaget en evaluering af projektet involverende referencegruppen og en række lederfora. Der er løbende nedskrevet kommentarer til projektet, når lederne har deltaget i kurser og andet. Disse kommentarer er samlet i et evalueringsnotat, som du kan læse her. Herefter blev evalueringsnotatet behandlet i en referencegruppe, der løbende har fulgt og udviklet konceptet, for derefter at blive videresendt til behandling i direktionen. Den overordnede konklusion er, at forløbet har været en succes. Især dialogmødet har været en stor oplevelse for mange af lederne og det har fungeret godt at have nærmeste chef som mødeleder. Det blev besluttet, at Ikast-Brande gentager ledervurderingerne i 2012.

Øvrige relevante links

Ledelsesgrundlaget, som danner baggrund for ledervurderingen af bl.a. de fem kernekompetencer, kan læses her.

Du kan læse mere om de fem kernekompetencer fra Ledere, der lykkes her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.