Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledervurderinger

I 2009 gennemførte Ikast-Brande Kommune for første gang 360 graders ledervurdering af samtlige cirka 180 ledere med personaleledelse. Ledervurderingerne kommer til at køre hvert tredje år fremover.

Formålet er at give vores ledere indsigt i egen adfærd som leder og deres potentiale for udvikling - at hjælpe med at udvikle lederen i lige præcis den retning, der giver mening for ham eller hende i forhold til arbejdspladsen og de vilkår, der gælder der.

De fem kernekompetencer

I Ikast-Brande Kommunes ledelsesgrundlag er der i forbindelse med emnet lederadfærd beskrevet fem kernekompetencer, som en god leder i mere eller mindre grad skal besidde. De fem kernekompetencer stammer fra et projekt hos KL 'Ledere der lykkes', hvor man har undersøgt, hvad der kendetegner dygtige ledere. De fem kernekompetencer er: Relationel forståelse, Tillidsvækkende sparring, Konfronterende intervention, Insisterende delegering, Rodfæstet under pres.

Disse fem kernekompetencer er udgangspunktet for et spørgeskema, der skal bruges til at vurdere lederens adfærd. Med i spørgeskemaet er fra 2012 tilføjet en vurdering af lederens kompetencer og adfærd inden for innovationsledelse.

Både lederen selv, lederens chef, medarbejdere/underordnede ledere og sideordnede lederkollegaer skal svare på spørgeskemaet (en såkaldt 360 graders undersøgelse). Spørgeskemaet følges op af et dialogmøde med medarbejdere, chef og lederkollega.

Leder-APV

Gennem en leder-APV (arbejdspladsvurdering) vurderer lederen desuden selv sine vilkår for at udøve god ledelse. Sammen med 360 graders vurderingen danner leder-APV grundlag for et lederudviklingsmøde, hvor der bliver lagt en udviklingsplan for den enkelte leder. Sammenlagt danner vurderingen af de fem kernekompetencer, leder-APV'en og en vurdering af mål- og resultatopfyldelsen rammen for udviklingssamtalen mellem leder og nærmeste chef:

Ledervurderingstrekant

Udtalelse

- Forløbet med feedback fra mange sider over kort tid, har givet mig god anledning til at reflektere mere systematisk over min ledelse og de forudsætninger og muligheder, jeg har, fortæller sundhedsdirektør Inger-Lise Katballe.

Kursus

For at klæde lederne godt på til dialogmøder og udviklingssamtaler blev der i 2009 afholdt et kursusforløb på i alt 1,5 dag pr. leder. Kurserne og metodebaggrunden har været den anerkendende tilgang.

Gentagelse

Det er fra trepartsaftalen mellem Regeringen, KL og de faglige organisationer et krav om, at kommunerne minimum hvert tredje år foretager en lederevaluering.


 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.