Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lederudvikling

På denne side kan du læse om principperne for lederudvikling og -uddannelse i Ikast-Brande Kommune.

Kompas

Principper for lederudvikling i Ikast-Brande Kommune

Kommunens ledere forventes at være godt uddannede i forhold til det ansvar, de påtager sig. Med de udfordringer der er i dag og de krav, der stilles til kommunens ledere, er det vigtigt, at vores ledere har mulighed for at blive klædt ordentlig på til opgaven. Man skal her tænke på ledelse som fag - og ikke som en underordnet funktion i forhold til ens øvrige faglige baggrund og opgaver.

I trepartsaftalen i 2007 mellem Regeringen, KL, KTO m.fl. var der også fokus på god ledelse i det offentlige, og det blev blandt andet aftalt, at 'institutionsledere m.fl.' har ret til en diplomuddannelse i ledelse.

En del af kommunens ledere har i forvejen en uddannelsesbaggrund, der svarer til diplom i ledelse eller derover. Nogle faggrupper har tilsvarende strukturerede lederuddannelsesforløb, som svarer til en diplom i ledelse.

Der er besluttet følgende principper for lederudvikling og -uddannelse i Ikast-Brande Kommune:

  • Direktionen forventes at have lederuddannelse på masterniveau. Afdelingschefer opfordres til at tage masteruddannelsen i ledelse (MOL), men forventes ellers at have et lederuddannelsesniveau på diplom.
  • Ledere på niveau 3, typisk aftaleholdere, forventes at have et uddannelsesniveau på diplom i ledelse.
  • Øvrige ledere (4. og 5. niveau) har mulighed for at tage diplom i ledelse.
  • Med henblik på at udvikle nye ledertalenter og sikre fremtidige lederstillinger tilbydes mulighed for, at medarbejdere efter nærmere vurdering kan tage lederuddannelse på diplom i ledelse.
  • Der kan efter en nærmere vurdering bevilges en master (MOL) til ledere på 3. niveau.

Ud over de kompetencegivende uddannelsesforløb som nævnes ovenfor, er der også andre typer af lederudvikling internt i organisationen såvel som eksternt.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.