Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lederevalueringer

I 2009 gennemførte Ikast-Brande Kommune for første gang 360 graders lederevaluering af samtlige cirka 180 ledere med personaleledelse. Ledervurderingerne kører hvert tredje år - nu samtidigt med en trivselsundersøgelse.

Formålet er at give vores ledere indsigt i egen adfærd som leder og deres potentiale for udvikling - at hjælpe med at udvikle lederen i lige præcis den retning, der giver mening for ham eller hende i forhold til arbejdspladsen og de vilkår, der gælder der.

Fire ledelseskompetencer

I Ikast-Brande Kommunens ledelsesgrundlag beskrives fire ledelsesmæssige kompetencer, som kommunens ledere har peget på er centrale for ledelsesgerningen i Ikast-Brande Kommune. Kompetencerne, formål og fundament er kan du læse mere om her. Kompetencerne er udgangspunktet for spørgsmålene i lederevalueringen.

I lederevalueringen indgår dels et spørgeskema, som alle medarbejdere svarer på dels et opfølgende dialogmøde, hvor alle medarbejdere eller et repræsentativt udsnit deltager. Både lederen selv, lederens chef, medarbejdere og underordnede ledere skal svare på spørgeskemaet (en såkaldt 360 graders undersøgelse).

På baggrund af undersøgelsen planlægger lederen i fællesskab med sin chef, hvilke områder der skal ske udvikling på, og hvordan denne udvikling skal forgå, noteret i en udviklingsplan.

 


 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.