Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansættelsesvilkår

På denne side kan du læse om hvad overenskomster betyder for de offentlige ansatte. Du kan også læse uddrag fra kommunens lønpolitik.

Overenskomster

Ansatte i Ikast-Brande Kommune er dækket af en lang række forskellige overenskomster. Overenskomsterne sikrer blandt andet de offentlige ansatte en vis grundløn, men også andre rettigheder er beskrevet i overenskomsterne. Ud over grundlønnen kan du ofte også selv forhandle yderligere tilllæg, hvis du for eksempel har særlige kvalifikationer eller funktioner i forhold til dit nye arbejde. Din grundløn stiger automatisk, jo flere år du har været ansat i kommunen.

Overenskomsterne forhandles hvert 4. år mellem 'aftalepartnerne'. Arbejdsgiversiden er repræsenteret ved Kommunernes Landsforening (KL), mens medarbejderne er repræsenteret via Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet. KTO og Sundhedskartellet er overordnede paraplyorganisationer for alle de fagforeninger, der repræsenterer ansatte i det offentlige. Når du skal lave en aftale om løn og arbejdsvilkår med din leder, skal din tillidsrepræsentant eller en fagforeningsrepræsentant godkende aftalen. Du har ret til en lønforhandling en gang årligt.

Overenskomterne giver også andre rettigheder end løn. I den overordnede overenskomst for 2008 blev emner som medarbejdernes trivsel, sundhed, kompetenceudvikling og meget andet beskrevet. Disse rettigheder kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Lønpolitik

Ikast-Brande Kommune har en lønpolitik, som i uddraget nedenfor blandt andet beskriver følgende:  

Lønnen består af følgende elementer:

  • Grundløn (centralt fastlagt) efter overenskomsten
  • Funktionsløn (mulighed for indgåelse af lokal aftale). Funktionsløn rt baseret på de funktioner og ansvar, der specielt er knyttet til en given stilling eller den ansatte.
  • Kvalifikationsløn (mulighed for indgåelse af lokal aftale). Kvalifikationsløn er baseret på de beskrevne kvalifikationer eller erfaringer, den ansatte har erhvervet sig eller erhverver sig.
  • Resultatløn (aftales altid lokalt). Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter.

Løndannelsen udmøntes indenfor de af byrådet fastlagte budgetrammer (lønbudgetter). Der er på alle større personaleområder indgået forhåndsaftaler vedrørende løndannelsen. Personale- og Organisationsafdelingen bistår fagchef eller anden udpeget leder, i forhandlingen af forhåndsaftaler med organisationerne.

Generelt er det Ikast-Brande Kommunes holdning, i videst mulig udstrækning, at følge lønudviklingen indenfor de enkelte fagområder på det offentlige arbejdsmarked, idet konkurrenceforhold og lokale politiske holdninger og prioriteringer kan betyde afvigelser herfra.

Digital post og lønsedler

Ikast-Brande kommune er en digital kommune. Derfor kommer vores lønsedler ikke på papir men i din digitale postkasse. Denne postkasse kan eksempelvis være e-boks, eller det kan være, at du i http://www.borger.dk/ har tilmeldt dig elektronisk post fra det offentlige. Fra http://www.borger.dk/ har du også adgang til dine dokumenter i e-boks.

Borger.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.