Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Retssikkerhed

I retssikkerhedsloven fastsættes der regler om den fremgangsmåde, som myndighederne skal følge, når de som led i kontrol og tilsyn skaffer sig adgang til private boliger og virksomheder.

Loven indebærer, at myndighederne skal give forudgående underretning om tilsyns- eller kontrolbesøg, undtagen i enkelte tilfælde, hvor formålet med kontrollen ellers ville blive forspildt.
Endvidere skal myndigheden give en begrundelse for kontrolbesøget, og der skal udarbejdes en rapport hvis der konstateres overtrædelser af lovgivningen.
Herudover opstiller loven regler for borgerens retsstilling, hvis der i tilknytning til en forvaltningsmyndigheds kontrol- og tilsynsvirksomhed opstår spørgsmål om, hvorvidt den pågældende borger eller virksomhed har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf.

Underretning om besøg

Myndigheden skal som hovedregel senest 14 dage før gennemførelsen af et kontrolbesøg give den berørte borger eller virksomhed skriftlig meddelelse om det påtænkte kontrolbesøg.
Borgeren eller virksomheden har herefter lejlighed til at fremkomme med indsigelser mod beslutningen.
Fremkommer der ikke sådanne indsigelser, er beslutningen endelig, uden at myndigheden på ny skal give meddelelse til parten.

Loven indeholder en række undtagelser til reglen om forudgående underretning.
En myndighed kan således f.eks. undlade at varsle et kontrolbesøg, hvis formålet med kontrollen ville blive forspildt, såfremt borgeren eller virksomheden på forhånd blev "advaret" om kontrolbesøget. Som eksempel kan nævnes tilfælde, hvor en myndighed ønsker at kontrollere et "øjebliksbillede", f.eks. hygiejnestandarden i køkkenet på en restaurant.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.