Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Midlertidige Aktiviteter

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter For at forebygge og imødegå forurening fra støj, støv, uhygiejniske forhold mv. fra visse midlertidige aktiviteter, skal aktiviteten anmeldes til kommunen.
Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes.

Sådan gør du:
Anmeldelsen sendes til:
Ikast-Brande Kommune,
Bygge- og Miljøafdelingen,
Centerparken 1,
7330 Brande. 
eller med mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk,
Herefter det vurderes om der eventuelt skal stilles særlige vilkår til begrænsning af forureningen.

Anmeldeskemaet nederst på siden kan med fordel benyttes ved indsendelsen.

I særlige tilfælde kan der være tale om, at der nedlægges forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af Miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Anmeldelserne skal ske i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter - Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (den til enhver tid gældende).

Hvilke aktiviteter er midlertidige?
Det kan for eksempel være følgende aktiviteter:

  • facaderensning og facaderenovering
  • nedrivning af bygninger,
  • knusning af byggematerialer,
  • tagrensning
  • støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Link til :
Anmeldeskema  - Word 
Anmelderskema - PDF 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.