Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brugerbetaling

Brugerbetaling opkræves med baggrund i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og opkræves i forhold til det anvendte tid- og ressourceforbrug på den enkelte virksomhed eller landbrug, hvor kommunen har gennemført tilsynsopgaver eller udarbejdet miljøgodkendelser.

Hvem er omfattet?

 1. Listevirksomheder
 2. Autoværksteder
 3. Anmeldevirksomheder
 4. Minkfarme
 5. Erhvervsmæssigt dyrehold

Hvad er prisen?
Timeprisen er fastsat i brugerbetalingsbekendtgørelsen og pristalsreguleres en gang årligt.
Timeprisen for 2019 er eksempelvis fastsat til 333,22 kr. Der skal ikke betales moms af beløbet. Satsen pristalsreguleres en gang årligt.

Hvordan opgøres det?
Tidsforbruget skal opgøres pr. dag til nærmeste halve time.
Tidsforbrug på under 15 minutter på en dag registreres således ikke. Det skal i den forbindelse oplyses, at en opringning fra en virksomhed på 5 minutter nemt kan føre til en registrering på en halv time, idet der skal skrives telefonnotat og evt. foretages andre undersøgelser eller beregninger i forbindelse med opringningen.


Hvad betales der for?

 • behandling af miljøgodkendelsesansøgninger
 • revurdering af miljøgodkendelser
 • behandling af sagen (påbud, forbud m.m.)
 • udtalelser til grønne regnskaber
 • politisk behandling
 • vejledning og dialog med virksomheden omkring regler af betydning for virksomheden
 • forberedelse af tilsyn
 • fysiske tilsyn herunder kontrol af vilkår, egenkontrol
 • tilsyn med virksomhedens/ejendommens egen miljøindsats
 • prøvetagning, målinger, analyser og beregninger  
 • vejledning om konkrete forhold 
 • udarbejdelse af tilsynsrapporter
 • opfølgende tilsyn


Hvor ofte skal du betale?
Tidsforbruget vil blive opgjort ved årets udgang, og der vil blive udsendt særskilt regning i medio første kvartal det efterfølgende år.


Tidsforbruget skal for listevirksomheder mindst registreres i følgende kategorier:

 1. Godkendelse - aktiviteter på virksomheden
 2. Godkendelse - aktiviteter uden for virksomheden
 3. Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden
 4. Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden


For andre virksomheder opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

 1. Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden
 2. Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden

Betaling for ressourcer til udarbejdelse af en miljøgodkendelse kan dog opkræves umiddelbart efter sagens afslutning.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.