Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Virksomheder

Hvis du driver virksomhed, kan der være en række miljøregler, som du skal være opmærksom på.

Virksomhed

Hvis du skal bygge nyt eller foretage ændringer i produktionen, skal du som udgangspunkt søge om miljøgodkendelse, hvis din virksomhed er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af dette, er du velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommune på  virksomhed@ikast-brande.dk eller tlf: 99 60 33 70.

Du skal ansøge via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til virksomheder, der skal søge om miljøgodkendelse - både ved nyetableringer og ved ændringer. Link til  vejledninger 

Som kommune skal vi efter nærmere regler føre miljøtilsyn med virksomheder. På miljøtilsynene gennemgås virksomhedernes påvirkninger af det ydre miljø, herunder eksempelvis i form af spildevand, støj, støv, lugtemission m.m.
Miljøstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, der fortæller om miljøtilsyn - herunder også om, hvordan der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn m.v..
Link til  vejledningen 

Alle tilsyn offentliggøres i en fælles national portal (DMA). Gå til DMA -  Digital MiljøAdministration

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter
For at forebygge og imødegå forurening fra støj, støv, uhygiejniske forhold m.v. fra visse midlertidige aktiviteter, skal aktiviteten anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes.

Sådan gør du:
Anmeldelsen sendes til:
Ikast-Brande Kommune,
Bygge- og Miljøafdelingen,
Sjællandsgade 6,
7430 Ikast
eller med mail til  virksomhed@ikast-brande.dk
Anmeldeskemaet nederst på siden kan med fordel benyttes ved indsendelsen.

Herefter vurderes det, om der eventuelt skal stilles særlige vilkår til begrænsning af forureningen. I særlige tilfælde kan der være tale om, at der nedlægges forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af Miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Anmeldelserne skal ske i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter - Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (den til enhver tid gældende).
Hvilke aktiviteter er midlertidige?

Det kan for eksempel være følgende aktiviteter:

• facaderensning og facaderenovering
• nedrivning af bygninger,
• knusning af byggematerialer,
• tagrensning
• støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Link til:  
Anmeldeskema - Word 
Anmelderskema - PDF 

Hvis du skal bygge nyt eller foretage ændringer i produktionen, skal du som udgangspunkt søge om miljøgodkendelse, hvis din virksomhed er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af dette, er du velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommune på  virksomhed@ikast-brande.dk eller tlf: 99 60 33 70.

Du skal ansøge via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til virksomheder, der skal søge om miljøgodkendelse - både ved nyetableringer og ved ændringer. Link til  vejledninger 

Som kommune skal vi efter nærmere regler føre miljøtilsyn med virksomheder. På miljøtilsynene gennemgås virksomhedernes påvirkninger af det ydre miljø, herunder eksempelvis i form af spildevand, støj, støv, lugtemission m.m.
Miljøstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, der fortæller om miljøtilsyn - herunder også om, hvordan der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn m.v..
Link til  vejledningen 

Alle tilsyn offentliggøres i en fælles national portal (DMA). Gå til DMA -  Digital MiljøAdministration

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter
For at forebygge og imødegå forurening fra støj, støv, uhygiejniske forhold m.v. fra visse midlertidige aktiviteter, skal aktiviteten anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes.

Sådan gør du:
Anmeldelsen sendes til:
Ikast-Brande Kommune,
Bygge- og Miljøafdelingen,
Sjællandsgade 6,
7430 Ikast
eller med mail til  virksomhed@ikast-brande.dk
Anmeldeskemaet nederst på siden kan med fordel benyttes ved indsendelsen.

Herefter vurderes det, om der eventuelt skal stilles særlige vilkår til begrænsning af forureningen. I særlige tilfælde kan der være tale om, at der nedlægges forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af Miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Anmeldelserne skal ske i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter - Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (den til enhver tid gældende).
Hvilke aktiviteter er midlertidige?

Det kan for eksempel være følgende aktiviteter:

• facaderensning og facaderenovering
• nedrivning af bygninger,
• knusning af byggematerialer,
• tagrensning
• støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Link til:  
Anmeldeskema - Word 
Anmelderskema - PDF 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.