Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opbevaring af dybstrøelse i markstak

Hvordan er det lige med markstakke ?

Biledet viser en overdækket markstak

Hvad må du lægge i markstak?
Du må opbevare kompost baseret på husdyrgødning i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30 procent.
Hvis dybstrøelse har ligget i en stald i 3-4 måneder i gennemsnit (dog 1-2 måneder for fjerkrægødning), så vil det normalt være kompostlignende. Generelt kan dybstrøelse fra kvæg og fjerkræstalde opfylde ovenstående krav med visse undtagelser.

Eksempler på gødningstyper som ikke må blive lagt direkte i markstak:

  • Gødning og halmspild fra pelsdyr
  • Gødning fra ædepladser i en dybstrøelsesstald for kvæg
  • Dybstrøelse fra kalvebokse og sygebokse med hyppig udmugning
  • Dybstrøelse fra svinestalde
  • Fast gødning fra heste. Selvom tørstofprocenten ofte er over 30 procent, har dybstrøelsen ikke gennemgået en komposteringsproces før efter ca. 3-4 måneder.

Overdækning
Du skal overdække markstakke straks efter udlægning med et vandtæt materiale - typisk plastik. I forbindelse med udspredning må markstakke ligge uden overdækning i op til en uge. Det kræver dog, at der ikke er risiko for forurening af grundvand eller afstrømning til søer, vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl.

Kort over placering
Markstakke af dybstrøelse (kompost) må højest ligge samme sted i marken i 12 måneder. Der må ikke ligge en markstak samme sted igen før efter 5 år. Den ansvarlige for landbrugsbedriften skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode, og placering for eksempel ved angivelse på kort.

Placering af markstakke
Du bør placere markstakke med størst mulig afstand til naboer for at undgå eventuelle gener. Markstakke skal også placeres, så de ligger mest muligt i læ. Er markstakken udsat for vind, er der stor risiko for, at overdækningen blæser i stykker. Du må ikke placere markstakke på arealer som skråner mod vandløb og søer, da dette kan medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Afstandskrav
Markstakke skal overholde de afstandskrav, der er vist på nedenstående figur:  

 Billedet viser Markstakke afstandskrav - skitse

Der er også afstandskrav til naturområder, der er særligt følsomme over for ammoniak (såkaldt Kategori 1- og 2 natur).
Du kan se afstandskravene til naturområderne i denne tabel

Gødningstype       Markstakkens grundareal
                 
Aftandskrav til
kategori 1 - g 2-  natur
Alene gødning fra kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere  Mindre end 100 m2 25 meter
Større end 100 m2 50 meter
Gødning fra svin, fjerkræ og fra andet end kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere.   Mindre end eller lig med 50 m2                        70 meter
Mellem 51 m2
og 100 m2
100 meter
Større end 100 m2 175 meter

 
Du kan se kategori 1 og 2-natur på kortet nedenfor  

Kat 1 - 3 natur - landbrug

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte Landbrug & Virksomhed, på telefon 9960 3370, for yderligere spørgsmål. 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.