Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Landbrug

Landbrug og øvrige jordbrugserhverv står for hovedparten af arealanvendelsen i det åbne land. De omfatter flere forskellige produktionsformer og varierer fra intensiv stordrift til mere ekstensiv nicheproduktion.

Der er cirka 1.550 landbrug i kommunen. Heraf er der cirka 350 erhvervsmæssige husdyrbrug. 

Landbrugsgruppens opgave er primært at behandle sager om ændringer og udvidelse af husdyrbrug og at føre tilsyn med miljøforholdene på landbrugsejendomme.  

Billedet viser et dokument ikon - Skemaer og blanketter      Billedet viser et dokument ikon - Miljøgodkendelser      Billedet viser et dokument ikon - Tilsynsrapporter

 

 Billedet viser en traktor, på en mark, med vogne fulde af kartofler.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.