Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Landbrug

Landbrug og øvrige jordbrugserhverv står for hovedparten af arealanvendelsen i det åbne land. De omfatter flere forskellige produktionsformer og varierer fra intensiv stordrift til mere ekstensiv nicheproduktion.

Der er cirka 1.550 landbrug i kommunen. Heraf er der cirka 350 erhvervsmæssige husdyrbrug. 

Landbrugsgruppens opgave er primært at behandle sager om ændringer og udvidelse af husdyrbrug og at føre tilsyn med miljøforholdene på landbrugsejendomme.    

Opdatering af hjemmesidetekst

Hjemmesideteksten vedrørende landbrug er ved at blive opdateret. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Landbrug & Virksomhed på Tlf.: 9960 3370 eller pr. E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

 

Billedet viser en traktor, på en mark, med vogne fulde af kartofler.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.