Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud til julebelysning

Erhvervskontaktudvalget beslutter årligt, om der skal ydes et tilskud til julebelysning og i hvilke byer tilskuddet er gældende.

Erhvervskontaktudvalget (EKU) har besluttet, at der maksimalt gives følgende tilskud til julebelysning i nedenstående byer:

Billede af julemanden og sine rensdyr

Ikast: maksimalt 20.000 kr.
Brande: maksimalt 20.000 kr.
Engesvang: maksimalt 7.500 kr.
Bording: maksimalt 7.500 kr.
Ejstrupholm: maksimalt 7.500 kr.
Nørre-Snede maksimalt 7.500 kr.

Ny procedure

Fra og med 2015 skal der ikke længere ansøges om tilskud til julebelysning i december. I stedet skal den enkelte by afrapportere på baggrund af afholdte udgifter.

Afrapporteringen skal ske digitale og via Ikast-Brane Kommunes Puljecenter, hvor du også finder vejledningen til tilskudsordningen.

Afrapporteringsfrist:
Afrapporteringsfristen er den 5. marts 2018.

Udbetaling af tilskud:
Erhverv og Fritid udbetaler tilskuddet når vi har modtaget og godkendt afrapporteringen. Foreningen afrapporterer ved at vedhæfte relevante fakturaer og betalingsdokumentation. Bilagene kan enten vedhæftes samlet i én fil eller du kan vedhæfte flere filer.

Retningslinjer for tilskud til julebelysning:
Ikast-Brande Kommune yder alene tilskud til driftsudgifter - det vil sige udgifter direkte relateret til julebelysningen, så som drift, vedligehold, udskiftning af gammel julebelysning og el-installationer kan medregnes i driftsudgifter.

Udgifterne skal være afholdt i det år, som der ansøges om støtte til.

OBS: Ikast-Brande Kommune yder ikke tilskud til forplejning i forbindelse med op- og nedtagning af julebelysning.

Erhvervskonsulent
Lone Jager Neldeberg
9960 4152
lonel@ikast-brande.dk

Kontorassistent
Lasse Østergaard
laros@ikast-brande.dk
9960 4156

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.