Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundtilskud

Godkendte foreninger og landsbyer i Ikast-Brande Kommune kan hvert år ansøge om grundtilskud.

Ikast-Brande Kommune består af 8 landsbyer over 200 indbyggere, som hver maksimalt kan modtage et grundtilskud på 41.350 kr. for 2017.

Derudover er der 12 landsbyer under 200 indbyggere, som hver maksimalt kan modtage et grundtilskud på 21.350 kr. for 2017.

Landsbyer over 200 indbyggere:

 • Tulstrup
 • Isenvad
 • Klovborg
 • Hampen
 • Blåhøj
 • Gludsted
 • Pårup
 • Uhre

Landsbyer under 200 indbyggere:

 • Christianshede St. By
 • Drantum
 • St. Thorlund
 • Munklinde
 • Smedebæk
 • Bording Kirkeby
 • Stubkjær
 • Faurholt
 • Moselund
 • Klode Mølle
 • Boest
 • Krondal

Hvad kan grundtilskuddet anvendes til

Formålet med at bevilge kommunale midler til landsbyerne er at skabe positiv udvikling i landsbyerne i Ikast-Brande Kommune til gavn for hele lokalsamfundet; for eksempel etablering af en offentligt tilgængelig legeplads eller til maling af det lokale forsamlingshus.

Grundtilskuddet må ikke brugestil at begunstige enkeltpersoner. Grundtilskuddetskal anvendestil glæde for de mange og ikke for de få. Et eksempel på begunstigelse af enkeltpersoner kunne være, at beboerne på samme vej danner en forening med det formål at anskaffe en fællestrailer, der står i formandens carport hele året. Den trailer vil være til
glæde for de få og ikke for de mange - uanset om formanden gerne låner traileren ud.

Grundtilskuddet må heller ikke brugestil erhvervsstøtte, eksempelvistil etablering af en café eller til støtte til driften af en friskole og ej heller til fælles arrangementer, så som byfester og lignende.

Udbetaling af grundtilskud

Tilskuddet udbetales når du har afrapporteret for anvendelsen af forrige års tilskud samt ansøgt om tilskud i indeværende år.

Ansøgningsfrist
Fristen for at ansøge er senest den 3. april 2018 via Ikast-Brande Kommunes Puljecenter.

Afrapportering og ansøgning
Du skal vedlægge følgende, når du ansøger om grundtilskud:

Afrapportering

 • Dokumentation for alle udgifter (faktura og dokumentation for betaling af faktura)
 • Underskriftsbilag til afrapportering af forrige års grundtilskud (underskrevet af alle tegningsberettigede)

Ansøgning

 • En oversigt over den nuværende bestyrelse
 • En vedtægt (hvis der ikke tidligere er ansøgt om grundtilskud eller hvis der er blevet ændret i vedtægten)

Krav til foreningen/landsbyen
Den ansøgende forening skal være tegnet af en bestyrelse på min. 5 personer med bopæl i pågældende landsby eller i nærområdet. Foreningens vedtægter skal angive et landsbyudviklende formål, der kan støttes med kommunale midler.

Allerede eksisterende foreninger kan have bestemmelser i deres vedtægter, der kolliderer med dette krav. Formålet er ikke at ændre på grundlaget for disse foreningers vedtægter, men derimod at sikre, at de kommunale tilskud anvendes til formål, som kommunen kan støtte som landsbyudvikling.

Foreningens vedtægter skal angive, at foreningens eventuelle formue ved foreningens nedlæggelse skal anvendes efter Ikast-Brande Kommunes Erhvervskontaktudvalgs nærmere bestemmelse. Allerede eksisterende foreninger kan have bestemmelser i deres vedtægter, der kolliderer med dette krav.

Formålet er ikke at ændre på grundlaget for disse foreningers vedtægter, men derimod at sikre, at de kommunale tilskud anvendestil formål, som kommunen kan støtte - også ved en evt. nedlæggelse af foreningen.

Det bemærkes, at der kan bevilges ét grundtilskud pr. landsby. I det tilfælde hvor flere foreninger ansøger om den samme landsbys grundtilskud vil administrationen orientere ansøgerne og vejlede til afhjælpning af problemstillingen.

De kommunale tilskud skal anvendes efter deresformål. Foreningen aflægger derfor årligt afrapportering for anvendte tilskud.

Hvis du har ansøgt for sent eller fået udbetalt for meget forsamlingshustilskud

Hvis du har ansøgt for sent - og uden forudgående aftale - vil du muligvis ikke kunne få udbetalt dit tilskud. Hvis du har fået udbetalt for meget i tilskud, kan Ikast-Brande Kommune forlange tilbagebetaling på det for meget udbetalte beløb.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.