Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udbud rengøring - afsluttet

Ikast-Brande Kommune udbød i foråret 2016 rengøring på kommunens institutioner og andre arbejdspladser. Med i rengøringsudbuddet var et udbud af "eksperimentarium for socialt ansvar på rengøringsområdet", hvor vi i tæt samarbejde mellem rengøringsleverandør og jobcenter arbejder på at få flere af kommunens ledige i varig beskæftigelse. Med henblik på at forberede og nytænke udbuddet og ikke mindst eksperimentariet har Ikast-Brande Kommune gennemført et OPI-forløb med vores nuværende rengøringsleverandør Coor (tidl. Elite Miljø). Nedenfor ses til inspiration for andre materialer fra OPI-forløb og udbud.

Ikast-Brande Kommune har - ligesom mange andre kommuner - et stort antal af borgere, der har svært ved at finde varig beskæftigelse. I forbindelse med et udbud af rengøringsopgaven formulerede Ikast-Brande Kommune derfor en vision om at lave et eksperimentarium for socialt ansvar inden for rengøringsområdet, hvor der eksperimenteres med metoder, teknologi, kompetencer, ledelse og organisering m.m.  

Målet for eksperimentariet er at ændre på produktions- og arbejdsforhold, så det bliver muligt og attraktivt for flere mennesker at arbejde inden for rengøringsområdet - også for de som er på kanten af arbejdsmarkedet. Dette kræver et tæt samarbejde og samspil mellem rengøringsleverandørens og jobcentrets fagligt kompetente medarbejdere.

Ikast-Brande Kommune gennemførte i efteråret 2015 et struktureret og åbent offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI-samarbejde) med Coor. Nedenfor offentliggøres dokumenter udarbejdet under OPI-forløbet og selve udbuddet til inspiration for eksempel personer fra andre kommuner, andre brancher, rengøringsbranchen mv.

Materialer udarbejdet i forbindelse med udbuddet

Det "almindelige" rengøringsudbud blev suppleret med et udbud af eksperimentarium for socialt ansvar på rengøringsområdet. Til dette formål blev der udarbejdet et kontraktudkast og en beskrivelse af eksperimentariet.

 

Der blev derudover indgået en hensigtserklæring om samarbejde mellem den valgte leverandør Coor, fagforeningen 3F og Ikast-Brande Kommune.

Resultatet af OPI-forløbet blev præsenteret for interesserede leverandører i rengøringsbranchen tirsdag den 1. december 2015:  

a. Se invitation her (pdf). Invitationen er også bekendtgjort.

b. Se dias fra leverandørmødet her. 

c. Se opsamling fra leverandørmødet 01-12-2015 her.

d. Tilbagemeldinger fra leverandører pba. mødet 01-12-2015

 

Nedenfor er samlet alle dokumenter fra OPI-forløbet mellem Ikast-Brande Kommune og Elite Miljø.

Dokumenter fra indledende møde:

Referat fra møde 01-09-2015 (pdf), hvor OPI-kontrakten godkendes administrativt af projektdeltagerne og oversendes til politisk godkendelse i Ikast-Brande Kommune samt aftaler om hvad man mere konkret skal arbejde med i OPI-forløbet.

OPI-kontrakt (pdf), underskrevet efter politisk godkendelse i Ikast-Brande Kommune.

 

Workshop 07-10-2015:

Omhandlede borgernes arketyper og idéer til håndtering af borgernes primære barrierer.

a. Invitation og program. Bilag med arketyper.

b. Dias fra workshoppen.

c. Opsamling fra workshoppen.

 

Interviews af 2 ledige borgere

Referat fra interviews: Med henblik på at undersøge antagelser og indsigter fra workshoppen 07-10-2015.

Interviewguide.

 

Workshop 22-10-2015:

Omhandlede motivation: hvordan kan vi arbejde med motivation hos både borgeren, jobcentermedarbejderen og rengøringsleverandøren? Der blev hentet inspiration udefra.

a. Invitation og program.

b. Dias fra workshoppen. Hjælpespørgsmål til cafeproces.

c. Dias fra Stine Bo, oplægsholder fra Habit Manager om motivation.

d. Dias fra Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig koordinator jobcenter Århus, "cafeejer".

e. Opsamling på workshoppen.

 

Møde den 04-11-2015:

Drøftelse af mulig rolle, opgave- og ansvarsfordeling mellem jobcenter og rengøringsleverandør

a. Invitation og program.  Bilag med arketyper nu opdelt i rød-gul-grøn indgangsdør. Bilag med jobcentrets tilbudsmuligheder samt nærmere beskrivelse af indgangsdøre.

b. Dias fra mødet

c. Opsamling på mødet

 

Møde den 16-11-2015:

Opsamling på indsigter og pointer, der skal holdes fast i fra workshops den 7. og 22. oktober samt møde den 4. november. På mødet blev det aftalt, at Elite Miljø skulle lave en beregning på konsekvenserne af lønudgifterne ved forskellig arbejdstakt. Denne beregning kan ses her.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.