Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

EU-udbud

På denne side offentliggøres Ikast-Brande Kommunes EU-udbud. Aktuelle udbud tilgås via menuen til venstre.

Aktuelle EU-udbud
Igangværende EU-udbud findes i menuen til venstre. Der vil ikke altid være aktive EU-udbud. Såfremt et aktuelt EU-udbud ikke fremgår af menuen til venstre kontaktes Indkøb og Udbud.

Lovgrundlag
EU-udbud reguleres af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (udbudsdirektivet) implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (implementeringsbekendtgørelsen). Udbudsdirektivet kan findes på følgende link.

Tærskelværdier
Hvorvidt et offentligt indkøb skal sendes i offentlig konkurrence som enten tilbudsindhentning efter danske regler eller som EU-udbud afgøres af opgavens økonomiske omfang (tærskelværdier). De gældende tærskelværdier kan findes på følgende link. Der gøres opmærksom på, at tærskelværdier varierer i relation til indkøbets karakter.

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.