Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plakater, beachflag og bannere

Plakater, beachflag og bannere

Plakater og beachflag i forbindelse med arrangementer, må opsættes uden ansøgning, hvis betingelserne for opsætning i master / stående på terræn og generelt følges.

Banner over vej kræver en ansøgning. 

Plakater, banner og beachflag

 • ikke opsættes på færdselstavler, signalanlæg, broer, busskure og lignende, samt i midterrabatter og uden for bygrænsen.
 • ikke opsættes på fordelingsskabe, med mindre at der foreligger aftale med ledningsejeren.
 • ikke dække for trafikanternes udsyn til skilte, signalanlæg og udkørsler, eller på anden måde være til gene for trafikken.
 • må ikke anbringes inden for en afstand af 15 m fra fodgængerfelter.
 • ikke anbringes inden for en afstand af 50 m fra gadekryds og jernbaneoverskæringer.
 • ikke reklamere kommercielt eller have et anstødeligt indhold, herunder personlige og private anliggender.
 • skal være påført navn og telefonnummer på arrangøren.
 • må tidligst opsættes 3 uger før arrangementet.
 • skal nedtages senest 2 hverdage efter arrangementets afslutning. Plakater på plakatsøjler er undtaget

Hvor og hvordan må plakaterne placeres på terræn?

 • De skal placeres min. 1,0 m fra kørebanekanten, hvor der ikke er fortov eller sti.
 • De må ikke anbringes, så de rager ind på fortov eller sti.
 • De må ikke fastgøres på færdselstavler, signalanlæg eller lignende, samt i midterrabatter og uden for bygrænsen.
 • Det skal sikres, at de ikke vælter.
 • Du bærer selv ansvaret for eventuelle skader på underliggende ledningsanlæg (bl.a. el-, tele- og fiberkabler). 

Hvis du vil opsætte på anden måde, end der er nævnt her på siden, og under fanen "generelt", skal du søge tilladelse hos kommunen.


Tryk på link for at sende din ansøgning

 

Hvor og hvordan må plakaterne hænges op?

 • På kommunens gadelysstandere med plaststrips, sejlgarn eller lign. Opsætningen må ikke ridse standerne.
 • De skal placeres mindst 2,30 m over sti og fortov, målt til plakatens underkant. Det skal sikres, at de ikke glider eller falder ned. 

Hvis du vil opsætte på anden måde, end der er nævnt her på siden, og under fanen "generelt", skal du søge tilladelse hos kommunen.


Tryk på link for at sende din ansøgning  

I Brande by er der plakatsøjler på Torvet og Stationsvej ved stationen, som også må benyttes uden ansøgning.

 • Du skal sikre, at plakaterne er limet godt fast, så de ikke løsrives af vejret.
 • Husk også betingelserne under "generelt".

Banner på mur eller hegn 
Hvis du vil opsætte på anden måde end betingelserne under fanerne "generelt" og "stående på terræn",  skal du søge tilladelse hos kommunen.


Banner over vej 
Der skal altid søges om tilladelse til opsætning af bannere over offentlige veje og arealer (by og land), samt private fællesveje (by).

Der er etableret anordninger til ophængning over Østergade i Ikast og Storegade i Brande.

Ansøgning
Tryk på link for at sende din ansøgning

Bestemmelserne om ophængning af valgplakater findes nu i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. Bestemmelserne giver umiddelbart partier og kandidater ret til at ophænge valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der bliver afholdt på et offentligt retsligt grundlag.

Link er p.t. ikke aktiv - opdateres ved valg 

Tryk på link, hvis du vil vide  mere om hvad valgplakater er, hvor og hvor længe de må hænge.  Mere om valgplakater

Det er altid en god ide at læse regulativet igen inden du går sætter plakater op.

Link: Regulativ for benyttelse af offentlige veje.  - se side 6

 • Kommunen kan fjerne det opsatte for ansøgers regning uden yderligere varsel i henhold til Vejlovens § 80 og Privatvejslovens § 66, hvis ovennævnte betingelser ikke overholdes.
 • Hvis der sker skader på anlægget/arealet m.v., herunder beplantning, gadelygter og ledningsanlæg, skal vi have besked førstkommende hverdag på tlf. 99 60 32 56. I skal desuden vurdere, om skaden af sikkerhedshensyn skal laves/begrænses omgående. I så fald kontaktes Ikast-Brande Kommunes Tekniske Servicevagt på tlf. 97 18 08 09. Udgifter forbundet med eventuel skade afholdes af ansøger.  

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.