Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyheder

 

3. juli 2018

Nye regler for koordinering

Den 1. juli 2018 trådte "Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder" i kraft. I bekendtgørelsens §2 er der angivet, at en ansøgning om gravetilladelse bl.a. skal indeholde oplysninger om gravearbejdet er forsøgt koordineret med andre gravearbejder.

Koordinering af gravearbejder med de ledningsejere, hvis ledninger er registreret i Ledningsejerregisteret (LER), skal ske ved brug af de funktioner der stilles til rådighed i LER.

Den nye bekendtgørelse kan ses her

Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

 

1. juli 2015

Ny vejlov 1.7.2015

Den 1. juli 2015 træder en ny vejlov i kraft. Det medfører en del ændringer i forbindelse med gravearbejder. Vær derfor særligt opmærksom på kapitel 9 i den nye lov (§ 73-76 og § 83).

Lov om offentlige veje

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.