Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Alkoholbevilling

Restauranter, kroer, cafeer, diskoteker, værtshuse m.v., der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling. Nedenfor kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når du søger, og hvad der sker med din ansøgning.

 

 

Du søger om alkoholbevilling ved at indsende et ansøgningsskema til Midt- og Vestjyllands Politi. Se nærmere herom på politiets hjemmeside.

Du kan tage kontakt til politiet, hvis du ønsker vejledning om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet samt hvilken dokumentation, du skal vedlægge:

 

Midt- og Vestjyllands Politi

Administrativt Center Vest

Tilladelser og bevillinger

Stationsvej 74

7500 Holstebro

tlf.nr. 96 14 14 49

Når politiet modtager din ansøgning, undersøger de en række forhold - blandt andet omkring dig og din virksomheds økonomi. Når alle nødvendige forhold er beskrevet, sender politiet dig en partshøring, det vil sige et brev, hvor de beskriver, hvilke vilkår og betingelser der bør knyttes til din bevilling.

Når politiet har foretaget den nødvendige sagsbehandling, sender de ansøgningen med bilag og indstilling til Ikast-Brande Kommunes Ledelsessekretariat, der er sekretariat for Forebyggelses- og Bevillingsnævnet i kommunen.

Når din ansøgning er behandlet i Forebyggelses- og Bevillingsnævnet, får du tilsendt den godkendte alkoholbevilling.

Alle restaurationer skal normalt være lukket mellem kl. 02.00 og 05.00.

Du kan dog søge om tilladelse til at holde åbent længere end til kl. 02.00 (udvidet åbningstid).

Hvis du ønsker udvidet åbningstid, skal det fremgå af din ansøgning om alkoholbevilling.

Hvis der er ansat en person i din restauration til at bestyre og stå for den daglige drift, skal han/hun godkendes af Forebyggelses- og Bevillingsnævnet.

Ansøgningsblanket kan findes på politiets hjemmeside

Indtil din ansøgning om alkoholbevilling er behandlet, kan politiet give dig en midlertidig bevilling. Denne bevilling gælder normalt i 3 måneder, eller så længe den egentlige alkoholbevilling er under behandling.

Hvis du ønsker at servere ude, skal du huske at søge om tilladelse til udeservering.

Tilladelsen til at servere ude vil blive behandlet i tilknytning til din alkoholbevilling, og du skal være opmærksom på, at du skal ansøge om tilladelsen igen, når du ansøger om fornyelse af alkoholbevilling.

Skal du holde et særligt enkeltstående arrangement (stævne, koncert m.v.), hvor du vil servere alkohol for publikum, skal du have en lejlighedstilladelse.

Lejlighedstilladelsen skal udelukkende behandles af politiet.

Du kan finde oplysninger om lejlighedstilladelser og blanket på politiets hjemmeside

Sammen med Midt- og Vestjyllands Politi og de øvrige kommuner i politikredsen, har Forebyggelses- og Bevillingsnævnet i Ikast-Brande Kommune udarbejdet en restaurationsplan.

Restaurationsplanen indeholder de bevillingsregler, der gælder for restaurationsbranchen, og giver nogle vejledende retningslinjer for, hvordan nævnet tildeler alkoholbevillinger, udvidede åbningstider m.v.

Restaurationsplan for kommunerne i Midt-og Vestjyllands politikreds.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.