Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udbetaling af refusion

Du har mulighed for at søge refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge via NemRefusion.
Når du søger refusion er det vigtigt, at huske at vedlægge alle nødvendige dokumenter.
Hvis dokumentationen ikke er i orden er der ikke mulighed for at få udbetalt refusion.

Ved refusion til fleksjob- og voksenlærlingeordningen samt løntilskud anbefaler vi, at der indsendes indberetninger for minimum 1 måned ad gangen og maksimum 3 måneder. Dette letter vores arbejde.

 • Du kan som arbejdsgiver eller selvstændig søge om refusion af barselsdagpenge.
   
 • Refusion af barselsdagpenge søges gennem NemRefusion.
   
 • Vær særlig opmærksom på hvilke tidsfrister der er gældende når der anmodes om refusion af barselsdagpenge. Se frister her.

 • Det er obligatorisk for virksomheder at anmelde og søge om refusion af sygedagpenge med NemRefusion.
   
 • Vær særlig opmærksom på hvilke regler og tidsfrister der er gældende når der anmodes om refusion af sygedagpenge. Klik på nedenstående link og vælg:
  ´For arbejdsgivere´ og ´Hvilke frister skal jeg være opmærksom på´
  Se tidsfrister her.
   
 • Når du som virksomhed har anmodet om refusion af sygedagpenge behandles din sag hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 4 uger.
   
 • Du har som mindre private arbejdsgivere og selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring for dine medarbejdere, der sikrer mod økonomisk tab i forbindelse med en ansats sygdom. Du kan læse mere om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende på virk.dk  eller på borger.dk.

 • Hvis en medarbejder har øget fravær som følge af en kronisk eller langvarende lidelse, eller hvis lidelsen kræver indlæggelse eller ambulant behandling, kan der indgås en § 56 aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver.
   
 • Aftalen giver arbejdsgiveren ret til at få refunderet udgiften til sygedagpenge i de første 30 dage, hver gang den pågældende lidelse er årsag til sygefravær.
   
 • Vær opmærksom på, at aftalen er midlertidig og kan gives for maksimum 2 år ad gangen. Desuden skal man selv søge om ny aftale, når den gamle aftale udløber.
   
 • Hvis du som arbejdsgiver allerede har indgået en §56 med en medarbejder skal I indsende en indberetning om sygefravær HVER gang medarbejderen er fraværende på grund af den pågældende lidelse.
   
 • Vil du vide mere om §56 aftalen kan du læse mere på Borger.dk.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.