Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rekruttering af arbejdskraft

 • Kontakt vores HOTLINE og få en dialog om jeres behov for rekruttering.
  Tlf. nr. 9960 3939.
   
 • Virksomhedskonsulenterne foretager en søgning af ledige borgere i Ikast-Brande og nærliggende kommuner ud fra den profil, som jeres virksomhed har beskrevet.
   
 • Virksomhedskonsulenterne har mulighed for at kontakte relevante kandidater for at afdække om kandidaten har de rette kompetencer.
   
 • Virksomhedskonsulenten har mulighed for at videresende CV'er og evt. ansøgninger til jer. Vær opmærksom på, at den endelig beslutning om ansættelse er jeres.

At vi også kan hjælpe med at lægge en gratis annonce på jobnet.dk, som er Danmarks største jobportal med mere end 2 millioner besøgende hver måned.

 • Ønsker din virksomhed at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, er der en række services, som din virksomhed kan benytte sig af.
   
 • Jobnet.dk har et overblik over vigtig viden om udenlandsk arbejdskraft.
   
 • Work in Denmark har en guide til rekruttering af arbejdskraft, og råd til udenlandske borgere, der ønsker at arbejde i Danmark. Work in Denmarks hjemmeside er tilgængelig på flere forskellige sprog.
   
 • Den europæiske jobportal EURES har jobbanker og arbejdsmarkedsinformationer fra hele EU.

Kontakt Virksomhedsservice for nærmere information. Se kontaktoplysninger her.

 • Du har som virksomhed mulighed for at ansætte en fleksibel medarbejder på nedsat tid også betegnet som fleksjob. Under ansættelsen betaler du som arbejdsgiver løn til medarbejderen, for det antal effektive timer den ansatte arbejder. Ud over lønnen modtager den ansatte et tilskud fra kommunen som et supplement til lønnen.
   
 • Det er jobcentrets opgave at godkende personer til fleksjob, og det kan kun ske i tilfælde, hvor det ikke er muligt at fastholde personen i beskæftigelse på ordinære vilkår.
   
 • Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver har pligt til at oplyse, hvad den fleksjobansatte ville være berettiget til i løn, hvis den pågældende var ansat på fuld tid. Der skal udfyldes et lønskema for arbejdet som en fuldtidsansat. Skemaet finder du her. Hvis den ansattes løn ændres skal arbejdsgiver og den ansatte indberette nyt skema.  
   
 • Vil du vide mere om fleksjob kan du læse mere ved STAR.
   
 • Du er altid velkommen til at kontakte Virksomhedsservice på telefon 9960 4200 eller Fleksjobkonsulenterne. Se kontaktoplysninger her.


 

 • Voksenlærlingeordningen er en ordning, der både kan bruges til at uddanne egne medarbejdere eller nye medarbejdere. Dermed er du med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i din virksomhed.
   
 • Medarbejdere eller ledige skal være over 25 år for at blive voksenlærlinge. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler i forhold til, om du kan få tilskud.
   
 • Vil du vide mere kan du læse om tilskudsstørrelser på STAR.
   
 • Du er også velkommen til at kontakte Jobcentret Ikast-Brande på telefon 9960 4200
  Per Biensø eller Michelle Dynesen. Se kontaktoplysninger her.

 • Som virksomhedsejer har du mulighed for at ansætte førtidspensionister med løntilskud tidligere betegnet som skånejob.
   
 • Løntilskud til førtidspensionister er en stilling på særlige vilkår, og vedkommende skal være under 65 år.
   
 • Som virksomhed kan du få hjælp og vejledning til at søge tilskud fra kommunen til en mentor.
   
 • Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler. Du kan læse mere om løntilskud til førtidspensionister på borger.dk eller på CABI.

Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Ikast-Brande på tlf. 9960 4200 eller til Marianne Schnedler Møller. Se kontaktoplysninger her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.