Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Jobrotation

Tekla Volsmann I Jørgen Hyldgaard
Tekla Volsmann
3067 0422
tevol@ikast-brande.dk  
Jørgen Hyldgaard
9960 3956
johyl@ikast-brande.dk  

Hvis din virksomhed har brug for at få medarbejdere på kursus eller efteruddannelse, kan I sende dem af sted og til gengæld få en ledig ind som vikar, så den daglige drift ikke påvirkes unødigt. I kan få op til 29.500 kr. pr. måned (2017-sats) til blandt andet vikarens løn.


Jobrotation er en fleksibel løsning for din virksomhed

  • Private og offentlige virksomheder får 184,98 kr. pr. time i tilskud (2017-sats) til en vikar og eventuelle efteruddannelsesudgifter, for hver time en medarbejder er på kursus eller under uddannelse
  • En medarbejder skal have været ansat minimum 3 måneder på virksomheden, før vedkommende kan indgå i jobrotation
  • Arbejdsgiver afgør, hvilket kursus eller hvilken uddannelse medarbejderen skal tilbydes
  • Jobcentret hjælper virksomheden med at finde kvalificerede vikarer og med håndtering af blanketter
  • Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion, som den beskæftigede, der deltager i uddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i uddannelse
  • Vikaren skal have været ledig i 6 måneder
  • Et vikariat kan maksimalt være på 6 måneder, men der er mulighed for længere forløb med flere vikarer

Andre vigtige regler om jobrotation

  • Medarbejderen skal modtage sædvanlig løn i uddannelsesperioden
  • Jobrotationsydelse kan ikke kombineres med løntilskud, SVU eller VEU
  • Vikaren skal være ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.