Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udbetaling af refusion

Som arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse skal I anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge med NemRefusion. Fra 1. januar 2017 gælder dette også udbetaling af tilskud til ansættelse med løntilskud. 

For at kunne benytte NemRefusion skal I have en digital medarbejdersignatur samt rettigheder til løsningen. Du kan læse mere om, hvordan du får rettigheder og digital signatur på Virk.dk.

Hvis du får brug for support i forbindelse med udfyldelse og indsendelse af blanketterne med NemRefusion, kan du kontakte NemRefusions support.

Det er fortsat muligt at sende alle øvrige blanketter på papir. De fleste kan dog også sendes elektronisk. Vi har samlet links til de mest anvendte indberetninger i boksen nederst på siden. Den samlede liste over indberetningsblanketter findes på Borgeronline.

Når I indberetter, er det vigtigt, at I husker at vedlægge alle nødvendige dokumenter. Vi har ikke mulighed for at udbetale refusion, hvis ikke dokumentationen er i orden.

Ved refusion til fleksjobordningen, voksenlærlingeordningen samt løntilskud anbefaler vi, at du sender indberetninger for minimum 1 måned ad gangen og maksimum 3 måneder, da dette letter administrationen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.