Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afskedigelser og arbejdsfordeling

Jørgen Hyldgaard
Jørgen Hyldgaard
  9960 3956
johyl@ikast-brande.dk

Tekla Volsmann I
TeklaVolsmann   
9960 3967
tevol@ikast-brande.dk

De fleste virksomheder kan komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at afskedige en stor del af medarbejderne eller nedsætte arbejdstiden for medarbejderne i en periode for at undgå afskedigelser.

Afskedigelser

Hvis din virksomhed står i en situation, hvor der skal ske afskedigelser af en stor andel af medarbejderne, skal det varsles til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Når varslingen er sket, vil virksomheden blive kontaktet af det lokale jobcenter med henblik på at iværksætte en indsats for de medarbejdere, der afskediges.

I forbindelse med afskedigelser af større omfang er der mulighed for at søge om midler fra Varslingspuljen til blandt andet jobsøgningskurser, opkvalificering samt efter- og videreuddannelse af medarbejderne.

Du kan læse mere om varslinger ved afskedigelser af større omfang på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Arbejdsfordeling

Hvis din virksomhed står i en situation, hvor der skal iværksættes en arbejdsfordeling for at forhindre afskedigelser, er der nogle regler, der skal overholdes. Du kan orientere dig om reglerne for arbejdsfordeling på Det Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside.

 Michelle Dynesen I

Michelle Dynesen   
9960 4198
midyn@ikast-brande.dk

 Dtmasmo 

Marianne Schnedler Møller  
9960 4195 
masmo@ikast-brande.dk
  

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.