Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

EKU's virksomhedsbesøg

Erhvervskontaktudvalget (EKU) ønsker at være i kontakt med virksomhederne i kommunen. Derfor besøger udvalget, som udgangspunkt, en virksomhed i forlængelse af deres udvalgsmøder.

Gå direkte til EKU's virksomhedsbesøg hos:


EKU på besøg hos Brande Autosadelmageri og GripSign den 2. november 2017

Erhvervskontaktudvalget tog i forlængelse af seneste udvalgsmøde på besøg hos Brande Autosadelmageri og GripSign på Jyllandsvej i Brande.

Brande Autosadelmageri specialindretter førerhuse på lastbiler, sådan at chaufførerne har et "arbejdsværelse", der svarer helt til deres ønsker. Det kan fx være specielt valg af læderindtræk, nye dørplader eller andet. Virksomheden specialpolstrer også veteranbiler mm.

Virksomheden ejes og drives i dag af Per Søgaard Rasmussen. Per er 2. generation i virksomheden, som sønnen Steffen i dag også er en del af.

En af de opgaver, som Brande Autosadelmageri har haft i forbindelse med indretningen af lastbiler, har også været trykning af presenninger. Disse presenninger blev tidligere trykt hos andre virksomheder, men på et tidspunkt trak Brande Autosadelmageri denne opgave hjem, og etablerede virksomheden GripSign.

De to virksomheder har til sammen 19 medarbejdere.

- Der findes ingen arbejdsløshed inden for autosadelmagere, og derfor er det naturligt for os, at vi selv tager et ansvar og uddanner folk inden for denne branche. Vi har pt. to lærlinge, som begge er startet her som fejedrenge. Sådan er flere af vores medarbejdere faktisk startet, udtaler Per Søgaard Rasmussen.

Ud over presenninger printer GripSign også diverse bannere, beach flag og andet. Senest har printning af valgplakater været den helt store opgaver, hvor virksomheden har printet ca. 61.000 plakater.

- Disse to virksomheder er et bevis på, at knopskydning fra en eksisterende virksomhed kan betale sig, og kan føre endnu mere med sig. De to virksomheder udnytter hinandens synergier, men udvikler sig også hver især. Det er en rigtig god historie, siger Preben Christensen, formand for Erhvervskontaktudvalget.

 

EKU på besøg hos Palsgaard Spær den 23. oktober 2017

Palsgaard Spaer Virksomhedsbesoeg

Erhvervskontaktudvalget tog i forlængelse af det seneste udvalgsmøde på besøg hos Palsgaard Spær.

Palsgaard Spær er en del af Palsgaard Gruppen og har hovedsæde i Hampen. Virksomheden er Danmarks største spærfabrik. Ud over Hampen er der også produktion i Kliplev.

Palsgaard Spær kan mærke at opsvinget er kommet. Virksomheden producerer ca. 8.000 sæt spær om året og efterspørgslen øges. Antallet af parcelhusbyggerier er mærkbart stigende, ligesom staldbyggerier og de større byggerier i byerne også er på vej op. En positiv udvikling, som smitter af på ordrebøgerne.

I Hampen er ca. 120 personer ansat - fordelt på 80 personer i produktionen og 40 personer på funktionærsiden, dvs. konstruktører, ingeniører og administrativt personale.

Medarbejderancienniteten er høj hos Palsgaard Spær. Virksomheden gør meget i at mindske sæsonudsvingene for på den måde at bibeholde medarbejderstaben. Blandt andet sker opkvalificeringen af medarbejderne i løbet af vintersæsonen.

- Vi oplever at det kan være svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Både i forhold til produktionen og i forhold til funktionærsiden. Vi skal blive meget bedre til at fortælle den gode historie om, hvor tæt på alting virksomheden ligger.
Vi er derudover i samarbejde med Ikast-Brande Kommune blevet virksomhedscenter, og har flere ansat på særlige vilkår og vi har derudover ansat tre flygtninge i IGU-forløb (IntegrationsGrundUddannelse). Det er en anden måde at rekruttere arbejdskraft på, udtaler Divisionsdirektør Tobias Smith.

Udvalget blev sædvanen tro vist rundt på virksomheden, og havde her mulighed for at hilse på medarbejderne.

- Det var en fornøjelse at besøge Palsgaard Spær. Medarbejderne var blevet informeret om, at vi kom og var interesserede i at vise os, hvad de går og arbejder med.
Derudover er det glædeligt, at virksomheden tager et socialt ansvar, og ikke mindst at høre om de mange succeshistorier om efterfølgende ansættelser, som er en udløber heraf siger Preben Christensen.

På billedet ses Divisionsdirektør Tobias Smith og produktionschef Per Nielsen (begge Palsgaard Spær) sammen med Erhvervskontaktudvalget.

 

EKU på besøg hos Ejner Hessel A/S den 19. maj 2016

Ejner Hessel - Virksomhedsbesøg

Den 19. maj var Erhvervskontaktudvalget i forbindelse med udvalgsmødet på besøg hos Ejner Hessel A/S i Brande.

Ejner Hessel ejes i dag af de fire Hessel-brødre med hver 25 %. Mercedes og Renault er de to store bilmærker hos virksomheden.

Tre af udvalgets fem medlemmer er udlært mekanikere, så troen på egen viden indenfor faget var stor blandt de tre tidligere mekanikere forud for besøget. De måtte dog sande, at der er sket meget siden de blev udlært, og at stor og konstant opdateret teknisk indsigt er en vigtig parameter i faget i dag, hvor udviklingen sker utrolig hurtigt.

Adm. Direktør Bjarne Hessel og HR-chef Jesper Brahm Johansen viste rundt på virksomheden, som rummer lastbilværksted, ophugning og virksomhedens administration.

Ejner Hessel er en virksomhed i vækst. I Brande er der ca. 100 ansatte. På landsplan er tallet 830 ansatte fordelt på 22 forskellige afdelinger. En stigning på 120 ansatte i forhold til for et år siden. Og væksten i antal ansatte forventes at fortsætte.

Hos Ejner Hessel har man derfor stor fokus på at uddanne lærlinge/elever.

- Der er ingen tvivl om, at der i fremtiden bliver mangel på lastbilmekanikere. Derfor er det vigtigt for os, at vi selv går foran og ansætter mange lærlinge, sådan at vi kan finde folk i egne rækker, når de er nyuddannede. Derfor er vi også meget stolte af at kunne sige, at vi i dag har i alt 113 lærlinge/elever - og vi har endda unge mennesker på venteliste for at blive lærling/elev hos os udtaler adm. direktør Bjarne Hessel.
At have en stor virksomhed som Ejner Hessel i Brande er et stort aktiv for Ikast-Brande Kommune.

- Jeg kendte Ejner Hessel tilbage fra den tid, hvor jeg selv havde et mekanikerværksted. Hans sans for forretning og godt købmandskab kombineret med fokus på løsninger er blevet ført videre op gennem tiden og kendetegner også virksomheden i dag. Det at de ansætter så mange lærlinge/elever gør også, at den kultur fortsætter. Jeg er også rigtig glad for at høre, at virksomheden har et godt samarbejde med vores Jobcenter, siger formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen.

I 2015 havde Ejner Hessel en omsætning på 3,6 mia. Omsætningen var blandt andet baseret på salg af 9.179 enheder fordelt på både personbiler, varebiler, lastbiler.

For yderligere information kontakt:

Preben Christensen, formand for Erhvervskontaktudvalget, tlf.: 40 10 41 08
HR-chef Jesper Brahm Johansen, tlf.: 20 85 45 39

EKU på besøg hos Connexion Tie den 27. august 2015

Connxion Tie - Virksomhedsbesøg

Erhvervskontaktudvalget var torsdag den 27. august 2015 på besøg hos Connexion Tie i Brande.

Connexion Tie blev stiftet i 2003 af Bo Egeriis og Johnny Andersen, som også i dag ejer virksomheden. På adressen i Brande er 10 personer ansat, ligesom der er tilknyttet agenter i både Danmark, Norge og Sverige.

Connexion Tie er producent af slips og andet tilbehør. Slipsefirmaet overtog derudover i april 2015 den midtjyske skjortevirksomhed Angli.

- Med opkøbet af skjortevirksomheden Angli har vi fået et mere bredt produktsortiment at komme ud til vores kunder med. Vi sælger godt 800.000 slips om året. Hvis vi bare kan få nogle af vores kunder til samtidig at købe vores skjorter, så er vi godt tilfredse, udtaler ejer Johnny Andersen.

Virksomheden er baseret på tre ben: mode, private label samt profil- og erhvervsbeklædning.

- Vores fokus er konstant på kundernes indtjening - uanset om vi sælger slips, skjorter, tørklæder eller andet, og uanset om det er til private label eller egne mærker. Vi vil være konkurrencedygtige, og det mener vi, at vi er - både i forhold til pris og kvalitet, siger ejer Bo Egeriis

Tie Connexion er en virksomhed i vækst, hvilket betyder, at de nuværende lokaler er blevet for små. Derfor har det været nødvendigt at leje nogle af nabo-lokalerne, sådan at lagerfaciliteterne bliver større. Lejemålet overtages 1. december 2015.

- Tie Connexion er utrolig spændende virksomhed at besøge. Det er en virksomhed i vækst - både på grund af opkøb, men også fordi virksomheden har formået at øge salget af slips, tørklæder og andet tilbehør. Væksten er sket på baggrund af de to ejeres helt bevidste strategi for, hvordan virksomheden skal udvikle sig. Og så er jeg også glad for at høre, at virksomheden har en rigtig god sparring med vores Erhvervsråd, udtaler formand for Erhvervskontaktudvalget, Preben Christensen.

EKU på besøg hos Site Facility den 11. juni 2015

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos Site Facility

Erhvervskontaktudvalget var torsdag den 11. juni 2015 på besøg hos Site Facility i Ikast. Site Facility flyttede til byen den 1. maj 2015, da virksomheden havde brug for større kontorfaciliteter og lagerplads.

Site Facility blev etableret i 2008 af Jakob Heskjær og Peter Forsberg, som begge havde en baggrund fra vindmøllebranchen. Her havde de oplevet, hvilke logistikmæssige problemstillinger, som opstod, hver gang en vindmølleproducent skulle etablere en ny vindmøllepark. Ikke i forhold til selve vindmøllerne, men i forhold til indkvartering, bespisning, fritid mm. for de ansatte.

Idéen med Site Facility er derfor at stå for alt det logistikmæssige ved at etablere midlertidige hoteller lige der, hvor en ny vindmøllepark skal etableres eller i forbindelse med større byggeprojekter, så som sygehusbyggerier. Det vil sige, at hotellet flyttes ud til kunden - akkurat der hvor kunden har brug for det.

Site Facility opstiller alle de faciliteter, man har brug for på et hotel. Lige fra industrikøkken, vaskeri og biograf til fitnesscenter og game rooms samt et stort antal møblerede værelser. Virksomheden sørger for ansættelse af kok, køkkenpersonale, rengøringspersonale m.fl.

Der er tale om et koncept, som sparer tid og penge for virksomhederne, sådan at de kun skal koncentrere sig om det, der er deres kerneopgave. Der spares transporttid, når medarbejderne opholder sig lige ved siden af deres arbejdsplads, og medarbejderne bliver mere produktive, når de har det godt i deres fritid. Opgaverne løses hurtigere.

- Vi bruger lokal arbejdskraft i så stort omfang som overhovedet muligt. På den måde bliver vi også mere en del af de omkringliggende samfund, som vi jo skal befinde os i, over en længere periode. Ofte er det dog forholdsvis øde områder, hvor der ikke findes andre hoteller eller andet i forvejen, så det er sjældent, at vi bliver opfattet som udefrakommende konkurrenter.

Hvis der er et hotel i forvejen, så benytter vi os også til tider af det, mens vi så opstiller de øvrige faciliteter i tilknytning hertil. Det kan eksempelvis være, at vi lejer en gammel skole eller en anden bygning, som vi sætter i stand efter aftale med ejeren. Når vi så forlader stedet igen får lokalsamfundet gavn af de forbedringer og renoveringer, vi har foretaget, siger Director of Global Operations Peter Forsberg.

Virksomheden har etableret projekthoteller i blandt andet Danmark, Sverige, Norge, Tyrkiet, Brasilien og Uruguay - og regner i øjeblikket på camps i blandt andet Sydafrika. Kunderne er blandt andet Siemens Wind Power og Vestas.

- Vi er rigtig glade for at byde Site Facility velkommen til Ikast-Brande Kommune. Det er en virksomhed som passer godt ind i vores erhvervsstruktur og den værdikæde af virksomheder, som på den ene eller anden måde beskæftiger sig med vindindustrien. Vi har både producenter, diverse store underleverandører, transportvirksomheder og nu også en servicevirksomhed som Site Facility.

Site Facility etablerede sig i 2008 i Innovatorium i Herning - et iværksætter og innovationshus, som vi som kommune er hovedaktionær i. Det er glædeligt at se, at de rammer har været medvirkende til, at virksomheden i dag har udviklet sig fra en lille iværksætter til en velkonsolideret virksomhed, siger formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen.

EKU på besøg hos House Doctor den 19. marts 2015

Erhvervskontaktudvalget på besøg hos House Doctor den 19. marts 2015

'Erhvervskontaktudvalget var torsdag den 19. marts 2015 på besøg hos House Doctor i Ikast. House Doctor er en familieejet virksomhed med alt inden for boligindretning. Bag virksomheden står de tre søskende - Rikke Juhl Jensen, Gitte Juhl Capel og Klaus Juhl Pedersen.

Det hele startede med en brugskunstforretning i Strøgcentret i Ikast. Senere kom idéen med selv at designe og udvikle nye produkter. I dag har virksomheden til huse på Industrivej i Ikast, hvor der både er showroom, administration og lager. Virksomheden har 70 personer ansatte.

House Doctor ejer også 50 % af virksomheden Nicholas Vahé, som producerer gourmet produkter og accessories til livet i køkkenet. Virksomheden er beliggende på samme adresse som House Doctor.

Ud over Danmark, er Sverige, Norge og Tyskland store markeder for House Doctors produkter. House Doctor leverer varer til mere end 7.000 butikker i hele verden og har et sted mellem 2.500 og 3.000 varenumre i showroomet i Ikast.

House Doctor benytter sig af den gratis hjælp, som de kan få af Erhvervsrådet Herning & Ikast- Brande.

- Erhvervsrådet har hjulpet os på flere fronter. Både i forhold til at finde arbejdskraft med specielle sprogkundskaber, og så har de sat os i forbindelse med personer som kan hjælpe os videre i forhold til diverse udfordringer i forbindelse med eksport til nye markeder.

Som iværksætter - selv om det er ved at være et par år siden - vil jeg gerne give noget af min viden om at starte egen virksomhed videre til andre ny-startere. Hvis forretningsidéen og mavefornemmelsen er i orden, så er mit bedste råd, at de skal springe ud i det. Længerevarende analyser tror jeg ikke på, for de kan ofte være med til at dræbe levedygtige idéer. Jeg tror mere på "learning by doing", udtaler adm. direktør Klaus Juhl Pedersen.

House Doctor byggede sidste år nye lagerfaciliteter på Industrivej.

- Hvor er det flot med den vækst og hurtige udvikling, som House Doctor har oplevet gennem de seneste år. En vækst som har betydet, at de både har brug for mere plads og flere medarbejdere.

- Jeg bliver rigtig glad, når jeg hører, at House Doctors rådgivere fra København var overraskede over den hurtige og fleksible behandling de fik af kommunen i forbindelse med godkendelsen af lagerudvidelsen. Det er netop den tætte dialog mellem virksomhed, rådgivere og kommune, der giver det bedste resultat. Vi vil gerne mødes tidligt i processen, så vi undgår misforståelser. Det er bedre at tale direkte sammen end at skrive frem og tilbage, siger formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen

At virksomheden har succes viser også forrige uges nominering til Midtjyllands Vækstpris. House Doctor vandt ikke, men var en ud af tre nominerede til prisen. Det vidner om, at virksomheden er lykkedes med sin vækststrategi.

EKU på besøg hos Danish Bottling Company den 19. februar 2015

Erhvervskontaktudvalget på besøg hos Danish Bottling Company i Brande den 19. februar 2015

Torsdag den 19. februar 2015 var Erhvervskontaktudvalget på besøg hos Danish Bottling Company i Brande.

Virksomheden blev etableret på Fyn i 2004, men flyttede i 2007 til Brande. Danish Bottling Company er et datterselskab i Harald Nyborg koncernen og har i dag ca. 30 ansatte. 

På virksomheden produceres mange forskellige slags kildevand, saft og sodavand til private label. Virksomheden har et tapperi på 6.500 m2, hvor der årligt tappes mere end 50 mio. flasker. Kildevandet kommer fra kilden Nornir, som findes 117 meter nede i undergrunden på Skerrisvej. Vandet er ca. 2000 år gammelt og dermed fri for forurening af nogen art.

Det danske marked er det vigtigste marked for Danish Bottling Company, som primært producerer til private label til kæder i detailhandelsbranchen. Virksomhedens eget mærke hedder Nornir - ligesom kilden, hvorfra vandet stammer. Men virksomheden eksporterer også til både Sverige, Norge og Kina.

- Kina er et hastigt voksende marked inden for kildevand, og vi har en ambition om at øge vores eksport hertil markant de kommende år. Vi har endnu kapacitet i tapperiet til at øge produktionen, men på sigt kan en øget eksport betyde behov for yderligere produktionsfaciliteter, ligesom medarbejderstaben kan blive større. Vi producerer døgnet rundt og arbejder hele tiden på at udvikle nye produkter og finde nye kunder. Det nyeste er, at vi skal til at tappe grønlandsk indlandsis på flaske. Det forventer vi os meget af, siger CEO Morten Ernstsen.

 Erhvervskontaktudvalget blev vist rundt på virksomheden og fik både set, hvordan flaskerne kommer hjem som små reagensglas, der inden påfyldning bliver opvarmet og pustet til den rette størrelse, hvordan påfyldningen finder sted og pakningen foregår. Et fuldt moderne tapperi, hvor automatisering spiller en stor rolle.

- Jeg er meget overrasket over det brede sortiment, som Danish Bottling Company har. Jeg troede, at virksomheden alene tappede og solgte kildevand. Men virksomheden er meget mere end det. Den har egen udviklingsafdeling, hvor nye produkter udvikles, og det er ikke kun smagsvarianter inden for kildevand. Udvikling og produktion af blandt andet sodavand til private label har også stort fokus. En virkelig spændende virksomhed at besøge, udtaler formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen.

EKU på besøg hos DIIG & MIIG og Bording Fronts den 19. januar 2015

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos DIIG & MIIG den 19. januar 2015

Årets første møde i Erhvervskontaktudvalget blev indledt med to virksomhedsbesøg i Bording, hvor udvalget først besøgte den socialøkonomiske virksomhed DIIG & MIIG på Guldforhovedvej og senere virksomheden Bording Fronts i Bording by. Begge virksomheder ejes helt eller delvist af Jørgen Kristensen.

DIIG & MIIG udvikler og producerer primært træ legeredskaber så som en mini Christiania-cykel, som kan bruges af børn fra 2,2 års alderen. Derudover har virksomheden indledt et samarbejde med den prisvindende designer Finn Østergaard omkring udviklingen af en ny stol - hvor stolens understel/ben består af træ. Det er hensigten, at køberen selv skal kunne designe sin stol, idet der vil være flere forskellige stolesæder at vælge imellem i form af facon, farve og materialer, ligesom understellet vil kunne fås i forskellige træ-sorter. Det er et projekt, som virksomheden forventer sig meget af.

Jørgen Kristensen har etableret DIIG & MIIG som en socialøkonomisk virksomhed, hvilket blandt andet vil sige, at han ansætter medarbejdere, som af den ene eller anden årsag har en nedsat arbejdsevne. I dag er der to ansatte og en tredje er på trapperne. Jesper Boisen, som er tømrer, har en hoftesygdom som gør, at han ikke kan arbejde fuldt ud. Hos DIIG & MIIG har han fået et flex-job, som gør, at han forblive beskæftiget med det, som han er uddannet til, og som han kan lide at arbejde med - nemlig tømrer- og snedkerarbejde.

- Jeg har den holdning, at bare fordi nogle mennesker har nedsat arbejdsevne, så skal de ikke hindres i at arbejde med det, som de kan lide, og det de er gode til. Det er da meget mere motiverende for en person, som er uddannet inden for marketing at kunne blive ved med at arbejde med dette område frem for at stå og pakke dippe-dutter. Også selv om han/hun kun kan arbejde 4 ud af 5 uger. Det er bedre for den pågældende person, og det er bedre for samfundet, siger direktør Jørgen Kristensen.

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos Bording Fronts den 19. januar 2015

Bording Fronts er underleverandør til primært køkkenbranchen, og producerer låger til køkkenfirmaer i lande som Danmark, England og Norge. Lågerne produceres i mange forskellige træ-sorter og virksomheden råder over mere end 100 forskellige låge-designs. Bording Fronts er også underleverandør til møbelindustrien. Virksomheden har pt. 25 ansatte samt en række personer, som er ved at få afklaret deres arbejdsevne og jobmuligheder.

- Det er fantastisk at komme ud at se to virksomheder, som er forskellige både i forhold til størrelse og produkter. Men trods det har begge virksomheder plads til at være rummelige. Det tror jeg, at flere virksomheder vil kunne lære af. Det at der kan blive skabt plads på arbejdsmarkedet for alle - uanset arbejdsevne - det ligger os meget på sinde i Ikast-Brande Kommune, udtaler Preben Christensen, formand for Erhvervskontaktudvalget.

Kontakt for yderligere oplysninger: Formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen, tlf.: 40 10 41 08 Direktør Jørgen Kristensen, tlf.: 53 28 55 77.

På billedet fra DIIG & MIIG ses Erhvervskontaktudvalget sammen med direktør Jørgen Kristensen og medarbejder Jesper Boisen.

På billedet fra Bording Fronts ses Erhvervskontaktudvalget sammen med direktør Jørgen Kristensen.

EKU på besøg hos Videnscentret DAMRC i Herning den 25. september 2014

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos DAMRC den 25.september 2014

Torsdag den 25. september 2014 afholdt Erhvervskontaktudvalget sit møde hos DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center) på Sandagervej i Herning.

Efter mødet fik udvalget en rundvisning i videnscentret.

DAMRC blev etableret i 2010 med det formål at gøre industrien mere konkurrencedygtig i forhold til bearbejdning inden for dreje-, fræse- og boreprocesser, herunder at omsætte den nyeste viden til praktiske løsninger til gavn for industrivirksomhederne.

DAMRC har i dag ni ansatte og flere er på vej. Foreningen har 43 medlemmer, som er et mix mellem private virksomheder (danske og udenlandske), erhvervsråd, kommuner, universiteter og andre offentlige aktører. Ikast-Brande Kommune er medlem.

Siden starten i 2010 har DAMRC været involveret i mere end 30 virksomhedsprojekter og er løbende i tæt dialog med virksomhederne.

Videncentrets positive udvikling har medført et behov for egne testfaciliteter og et træningscenter. I 2014 har DAMRC derfor åbnet et fysisk Teknologicenter på Sandagervej i Herning.

- Vi har oplevet en øget efterspørgsel fra industrien efter en mulighed for at afprøve nye teknologier eller optimeringstiltag uden at det medfører nedetid for den enkelte virksomhed. Processen optimeres hos os og implementeres derefter i produktionen med et minimum af omkostninger for den enkelte produktionsvirksomhed, udtaler direktør for DAMRC Klaus Bonde Ørskov.

I det nyetableret Teknologicenter gennemføres kurser, for industrien og uddannelses-institutionerne, med indlæg fra udenlandske eksperter. Virksomhederne får dermed industribaseret viden, der kan implementeres i egen produktion.

- Jeg kan forstå, at DAMRC har et tæt samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole. De to parter har udviklet et nyt uddannelsesmodul målrettet de dygtigste elever på skolen og nye kurser for såvel erhvervsuddannelserne som efteruddannelserne kan også komme på tale. Det er alt sammen noget som er til gavn for vores industrivirksomheder her i kommunen, sådan at virksomhederne både får dygtigere lærlinge ud i virksomhederne, men også at der er gode efteruddannelsesmuligheder for de ansatte, så deres kompetencer matcher behovet. Etableringen af dette samarbejde var en af forudsætningerne for, at vi som kommune valgte at blive medlem af foreningen, siger formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen.

Samarbejdet med Herningsholm Erhvervsskole er nu kommet så vidt, at erhvervsskolen og Industriens Uddannelser har bedt DAMRC om at udvikle tre nye specialkurser til Herningsholm Erhvervsskole.

EKU på besøg hos CVP Film&TV den 28. august 2014

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos CVP Film&TV den 28. august 2014

Den 28. august 2014 var Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos CVP Film&TV i Boest v. Nørre Snede.

CVP Film&TV er et mediehus, som blev etableret i 1994 af Elvin G. Laursen. Virksomheden producerer TV-reklamer samt film/DVD produktioner for virksomheder og offentlige institutioner. Derudover producerer virksomheden TV-programmer, laver OB-produktioner og indslag for landets TV-stationer.

Ud over Elvin G. Laursen var Birgit Vinge, formand for Kulturremisen Brande og Leif Fritsdal, tidligere DR producer, til stede under besøget.

Årsagen hertil var, at en arbejdsgruppe bestående af de tre ovennævnte personer samt biografejer Steen Rasmussen, Klovborg Kino og instruktør og skuespiller Michael Asmussen netop har etableret en forening, der skal finde midler til og etablere en filmskole i lokalerne hos CVP Film&TV.

Initiativgruppen bag filmskolen er overbeviste om, at der er en efterspørgsel og et behov efter en filmskole som deres. Planen er, at filmskolen starter i august 2015 med minimum 16 elever. Skolen har til formål gennem et et-årigt uddannelsesforløb at give eleverne en grunduddannelse inden for mediet, og efter endt skolegang vil eleverne være i stand til at søge arbejde inden for alle genrer i film og TV miljøet herhjemme samt i udlandet. Film og TV miljøet er "learning by doing", men det er meget vanskeligt at få foden indenfor, hvis ikke man besidder en grundlæggende viden om de forskellige aspekter omkring film og TV arbejdet. Derfor er denne "brede" uddannelse skræddersyet til det etablerede film og TV miljø. Alternativt kan de elever der måtte ønske det, søge videre til filmskolen i København, eller de etablerede filmskoler i udlandet.

- Verden bliver mere og mere viral. Folks krav til TV, film og reklamer stiger, og det samme gør efterspørgslen efter nye produktioner. Mange virksomheder og offentlige institutioner har fået øjnene op for de enorme muligheder for profilering, der ligger i de levende elektroniske medier. Det betyder, at der bliver en stigende efterspørgsel efter medarbejdere inden for denne branche, siger Steen Rasmussen, formand for Foreningen Film Jylland.

Der findes ingen filmskole her i området og initiativtagerne mener, at en placering hos CVP Film & TV er ideel, da eleverne på den måde kan få en indsigt i den rigtige medieverden, og ikke kun se tingene fra skolebænken.

- Jeg synes, at der er spændende perspektiver i en filmskole i Boest, og jeg er overbevist om at beliggenheden i samme lokaler som CVP Film&TV vil give uddannelsen en anden dimension end de andre filmskoler. Eleverne kan komme til at bruge det topprofessionelle udstyr, som CVP har, og kan komme med ud i marken - det kan kun være et plus. Derfor har vi også i Byrådet besluttet at bevilge 1 mio. kr. i etableringstilskud til filmskolen. Tilskuddet gives under forudsætning af, at Filmskolen dokumenterer, at de har restfinansieringen og under forudsætning af, at Filmskolen kan sandsynliggøre, at de har det fornødne antal elever til at sikre skolens drift, udtaler Preben Christensen, formand for Erhvervskontaktudvalget.

EKU på besøg hos kk-electronic den 17. juni 2014

Erhvervskontaktudvalget var tirsdag den 17. juni 2014 på virksomhedsbesøg hos kk-electronic i Ikast.

kk-electronic blev etableret i 1981 i Herning, men flyttede i 2006 til Bøgildvej i Ikast, hvor den også ligger den dag i dag.

Styringssystemer til vindmøller er nøgleordet, når man siger kk-electronic. De både udvikler, producerer, distribuerer og servicerer elektriske systemer til vindmøller.

Udviklingsafdelingen bestående af primært ingeniører, er placeret i Ikast sammen med en mindre produktionsafdeling. I Ikast er der knap 200 ansatte. Derudover er der fabrikker i Kina og Polen samt salgskontor og distributionscenter i Kansas, USA. Sammenlagt har kk-electronic 850 ansatte.

- Vi er primært en ingeniørvirksomhed og har hele tiden brug for nye dygtige kollegaer. Heldigvis har vi endnu ikke oplevet problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Eksempelvis har vi et samarbejde med Aarhus Universitet Herning om at have studerende tilknyttede i enten en mentorordning eller anden form for praktik. At have studerende tilknyttet virksomheden betyder, at vi bliver en kendt virksomhed på studiet, og i flere tilfælde har vi efterfølgende ansat de studerende i ordinært job efter endt studie. Det har den fordel, at den studerende kender virksomheden og kan indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere fra starten af, siger Salgs- og Marketingsdirektør Thomas Ballegaard, som var vært for besøget.

Et styresystem på en vindmølle beskrives ofte som "vindmøllens hjerne", som fører blandt andet tilsyn med driftsforhold, tilstandsovervågning og sikkerhedssystemer og kommunikerer til forsyningsselskaberne centrale kontrolrum.

- Det er jo helt fantastisk, at vi i Ikast-Brande Kommune ikke kun har en af verdens største vindmølleproducenter, men også har en stor global virksomhed, som fungerer som underleverandør i forhold til en meget vigtig funktion i vindmøllerne. At udvikle styresystemer kræver stor viden, og kk-electronic er derfor med til at skabe mange videnarbejdspladser i kommunen. Men heldigvis tager virksomheden også gerne et socialt ansvar, og ansætter personer, som fx har nedsat arbejdsevne, udtaler Preben Christensen.

EKU på besøg hos Blåhøj El A/S den 1. april 2014

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos Blåhøj EL A/S den 1. april 2014

Tirsdag den 1. april 2014 var Erhvervskontaktudvalget på besøg hos Blåhøj El A/S.

Det nuværende Erhvervskontaktudvalg har valgt at fortsætte det forhenværende udvalgs tradition med at tage på virksomhedsbesøg rundt omkring i kommunen i forlængelse af udvalgsmøderne.

Udvalget ligger vægt på at lære kommunens virksomheder at kende og at komme ud for at se og høre om virksomhederne. Herunder at høre om de står over for udfordringer, som kommunen kan være behjælpelig med at løse samt ikke mindst at have en dialog om, hvordan samarbejdet med kommunen fungerer.

Blåhøj El A/S er en autoriseret el-installatør beliggende i Blåhøj med fokus på både private og erhverv. Virksomheden tilbyder hvidevareservice, el-service, industri-service og liftudlejning. Til virksomheden er desuden tilknyttet en butik, hvor der sælges belysning, brugskunst, samt hvidevarer mm.

At Blåhøj El A/S ligger i en af kommunens mindre landsbysamfund, er et godt eksempel på, at virksomheder ikke kun kan være placeret i de bynære områder.

- Blåhøj El A/S er det gode eksempel på, at vi kan have virksomheder beliggende i vores landsbyer. Kunderne kommer langvejs fra - både i forhold til el-installatørsiden, men også som kunder i butikken. Den gode service, som Blåhøj El yder deres kunder er en afgørende faktor for succesen. Vi skal som kommune fortsat have fokus på at udnytte de muligheder som findes for at hjælpe de mindre virksomheder i landsbyerne og landdistrikterne. Virksomheder er med til at skabe arbejdspladser og liv i landsbyerne, udtaler formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen.

Blåhøj El A/S har pt. 17 ansatte, hvoraf tre af disse er lærlinge. Ejer John Hansen ser det som en vigtig opgave både at have lærlinge ansat, men også at være en rummelig arbejdsplads.

- Vi har altid haft lærlinge ansat - i perioder op til fire styk ad gangen. Det er vores pligt at sørge for, at stille praktikpladser til rådighed for de unge mennesker, sådan at de kan få den håndværksmæssige uddannelse, som de ønsker sig. Vi har aldrig haft problemer med at finde lærlinge. Som virksomhed finder vi også plads til at have ansatte med læse- og stave vanskeligheder og personer med nedsat arbejdsevne. Disse mennesker har nogle håndværksmæssige kvaliteter, som vi også godt kan bruge, siger John Hansen fra Blåhøj El A/S.

EKU på besøg hos Føtex den 25. september 2013

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos Føtex i Ikast den 25. september 2013

Onsdag den 25. september 2013 var Erhvervskontaktudvalget på besøg hos Føtex i Ikast.

Det er vigtigt for Erhvervskontaktudvalget at komme ud at besøge mange forskellige typer virksomheder i kommunen, og detailhandlen er en af de brancher, hvor udvalget ikke tidligere har været på besøg.

Føtex i Ikast har ca. 150 ansatte. Det kan lyde af mange, men når der fx skal fyldes varer på hylderne og bages brød og kager inden butikken åbner, så betyder det, at der også skal bruges personale ud over de officielle åbningstider. Pt. har butikken 7 elever ansat.

Føtex er virksomhedscenter for Ikast-Brande Kommune. Det vil sige, at Føtex hjælper kommunen i forhold til borgere, som eksempelvis skal afklares i forhold til arbejdsevne. Borgerne kommer i en periode i praktik hos Føtex, hvor det afklares, hvilke type jobs den pågældende kan håndtere, hvor mange timer etc.

- Vi har som kommune et utrolig godt og tæt samarbejde med Føtex i Ikast. De borgere, som vi sender i et afklaringsforløb hos Føtex, kan være meget forskellige. Det kan være personer, som har nedsat arbejdsevne, efter at have været ude for en ulykke, det kan være personer, som har psykiske problemer osv. Uanset hvilken "skavank" de kommer med, så er Føtex' personale altid klar til at tage godt imod dem og hjælpe dem, så godt de kan. Der bliver taget individuelle hensyn, udtaler formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen.

I Føtex er der rigtig gode karrieremuligheder. Det er servicechef Vibeke Pedersen og salgschef for Food-afdelingen Anni Gavnholt, som fortalte Erhvervskontaktudvalget om Føtex i Ikast, et godt bevis på.

- Vi er begge gode eksempler på, at man kan nå langt i Føtex på forholdsvis kort tid. Hvis man har ambitioner om at avancere, så er mulighederne der også. Fordelen ved en kæde som Føtex er også, at vi kan flytte rundt mellem de forskellige butikker, og på den måde udvikle os, siger salgschef for Food-afdelingen Anni Gavnholt.

- Vi har rigtig mange unge mennesker ansat, hvilket skaber et godt socialt miljø. Vi gør meget for at få dem integreret godt på arbejdspladsen, og sørger for at de bliver tilknyttet en mere erfaren medarbejder, tilbyder dem servicekurser mm. På den måde finder mange også ud af, om en fremtidig karriere i Føtex er noget for dem, supplerer servicechef Vibeke Pedersen.

EKU på besøg hos Axel Månsson A/S den 21. august 2013

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos Axel Månsson A/S den 21. august 2013

Axel Månsson er et af Danmarks største frilandsgartnerier. Bedriften blev etableret i 1976 og er siden dengang vokset fra 43 ha til i dag 645 ha, hvoraf 300 ha dyrkes økologisk.
Gartneriet er blandt andet Danmarks største producent af icebergsalat og kinakål, men producerer også hjertesalat, bladselleri, brocolli, romaine, økologiske og konventionelle løg m.m. Icebergsalat produceres der alene 14 mio. stk. af om året.

Ud over grøntsager har Axel Månsson og en stor ægproduktion. I 1998 blev hele produktionen omlagt til økologi. I dag har bedriften 81.000 økologiske høns, som til sammen lægger over 25 mio. økologiske æg om året.

Virksomheden havde i 2012 en omsætning på 113 mio. kr. og ekspanderer fortsat. Derfor er virksomheden også på jagt efter mere jord, så produktionen af grøntsager kan øges.
For at kunne klare sig i den internationale konkurrence er det nødvendigt at investere i ny teknologi - både i forhold til selve produktionen med robotter, som eksempelvis kan luge mellem planterne, men også i forhold til pakning og sortering.

- Det er helt utrolig hvad teknologien kan i dag. Hos Axel Månsson har de investeret i en maskine, som ekstremt hurtigt kan scanne løgene både udvendigt og indvendigt og på den måde sortere eventuelt dårlige løg fra. Teknologien sikrer en endnu højere kvalitet, end hvis løgene sorteres med håndkraft. Vi så også hvordan grøntsagerne kommer direkte ude fra markerne og ind i store vacuumkølere, som sikrer, at grøntsagerne bliver kølet ned i løbet af meget kort tid. En hurtig nedkøling forlænger holdbarheden markant, udtaler Preben Christensen.

I takt med at virksomheden vokser større, er der også opstået et ønske om, at producere egen energi.

- Vi går med planer om at bygge vores eget biogasgårdanlæg her i løbet af 2013/2014. Det sker i et partnerskab med Bionaturgas Danmark. Målet er at blive selvforsynende med næringsstoffer af en harmonisk og ensartet kvalitet til alle vores afgrøder. Det forventer vi, at kunne opnå ved det mix og den proces der sker i forbindelse med afgasning af de forskellige biomasser, som benyttes i biogasanlægget, og på den måde blive 100 procent selvforsynende med gødning.

Det er dejligt at have besøg af politikere fra kommunen, og kunne vise dem virksomheden og fortælle dem om vores fremtidsplaner. At de kommer ud til kommunens virksomheder, er et godt signal - det viser, at de interesserer sig for erhvervslivets udvikling, siger Axel Månsson.

EKU på besøg hos Niebuhr Gears A/S den 12. juni 2013

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos Niebuhr Gears A/S den 12. juni 2013

Niebuhr Gears A/S (det tidligere Niebuhr Tandhjulsfabrik) blev etableret i 1972 af Rasmus og Sørens forældre. Dengang med 5 ansatte.

Niebuhr Gears er producent af tandhjul til utallige brancher, blandt andet til maskinproducenter indenfor automobilbranchen, gearproducenter, den grafiske branche, byggebranchen, landbrugsbranchen, skibsbygning, pumpefabrikker og vindmøllefabrikker. De mange forskelligartede brancher betyder, at der produceres tandhjul i størrelsesordenen 1 cm i diameter til 5 meter i diameter. Produktionen foregår ved hjælp af mange forskellige automatiseringsløsninger.

I dag er virksomheden vokset til ca. 100 medarbejdere, som er beskæftiget i Ikast og ca. 40 medarbejdere på virksomhedens fabrik i Kina. Sidstnævnte åbnede i 2010.

- Vi har mange produktionsvirksomheder i Ikast-Brande Kommune. Det er arbejdspladser, som vi som kommune skal sørge for at give de bedste rammebetingelser, ellers forsvinder de til udlandet. Uddannelse er en af de vigtigste rammebetingelser her. Hos Niebuhr Gears gør man meget for at bibeholde de gode medarbejdere samt at rekruttere nye via blandt andet praktikpladser. Vi hørte, at virksomheden hvert år har mange lærlinge - pt. har de 10 stk. Det er en stor andel i en virksomhed med 100 ansatte, hvoraf de 80 er i produktionen. At være lærling hos Niebuhr Gears giver gode udviklingsmuligheder. Lærlingene kommer blandt andet et par måneder til fabrikken i Kina i deres læretid, hvilket jo både giver et globalt udsyn, men som også udvikler de unge mennesker meget, udtaler Preben Christensen.

At Niebuhr Gears gør meget for at opretholde produktionsarbejdspladser i Danmark ses også ved, at Rasmus Niebuhr fik Erhvervsrådets Initiativpris i april 2013. Netop med den begrundelse at det er vigtigt for vores velfærd, at vi fastholder produktionsarbejdspladser i Danmark. Vi kan ikke leve af viden alene. Derfor har Niebuhr Gears også etableret deres eget akademi, hvor medarbejderne bliver videre- og efteruddannet.

- Vores største udfordring som virksomhed er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsuddannelserne er i mange år blevet talt ned, og det er i dag ikke "smart" at tage en erhvervsuddannelse. Det image er vigtigt at få ændret, så de unge mennesker får øjnene op for de mange spændende jobmuligheder, som findes. På sigt kommer vi fx til at mangle industriteknikere, men hvor mange ved egentlig, hvad en sådan uddannelse indeholder? Hvis vi til gengæld kører lige syd for grænsen, så finder vi rigtig mange mennesker med de kvalifikationer, som vi mangler. Mange virksomheder oplever det samme, så hvis vi vil opretholde produktion i Danmark, så bliver vi også nødt til at gøre noget radikalt på det uddannelsesmæssige område, siger Rasmus Niebuhr.

EKU på besøg hos DK Company den 15. maj 2013

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos DK Company den 15. maj 2013

DK Company blev etableret i 2001 af Jens Poulsen - dengang med seks medarbejdere. I dag har virksomheden ca. 800 medarbejdere ansat på verdensplan og har både fabrikker og salgskontorer i Kina og Bangladesh. I Ikast arbejder ca. 120 medarbejdere, og da pladsen for et par år siden blev for trang på Industrivej, flyttede hovedsædet til La Cours Vej.

Virksomheden opererer på 30 markeder og har 20 brands. I dag findes mere end 200 butikker i Norden, som sælger virksomhedens tøj. Butikkerne er baseret på multibrand-retailkoncepter.

En af de ting, som Erhvervskontaktudvalget blev præsenteret for, var "Blooming Conceptet", som viser, at virksomheden har fokus på vækst gennem mange brands. Blomstersymbolikken er med til at synliggøre, at det ikke er tilstrækkeligt at have gode designere og salgsafdelinger inden for de forskellige brands. Hvis ikke de grundlæggende ting som indkøb, produktionsfabrikker, økonomi mm. fungerer optimalt, så udnyttes potentialet ikke tilstrækkeligt, og der er risiko for, at brandet langsomt visner.

- DK Company er en spændende virksomhed, og dens store succes viser, at det fortsat er muligt at drive en tekstilvirksomhed i Danmark, selv om produktionen finder sted andre steder. Hos DK Company er man også meget bevidst om at hjælpe nogle af de personer, som står på kanten af arbejdsmarkedet, blandt andet via arbejdsprøvning. Men vi talte langtfra kun om DK Company, vores drøftelser gik også meget på, hvordan vi kan understøtte det lokale erhvervsliv generelt og fortsat sikre, at vi er kendt for at være en erhvervsvenlig kommune, udtaler Preben Christensen.

Jens Poulsen er meget engageret i erhvervslivets fortsatte udvikling, og har mange gode idéer til, hvordan det kan ske

- Vi skal være endnu bedre til at fortælle om den gratis hjælp, som Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande tilbyder kommunens virksomheder - ikke kun til virksomhederne men også til revisorer, bankfolk, advokater og professionelle bestyrelsesmedlemmer. Og så skal vi være meget bedre til at fortælle de positive erhvervshistorier i medierne fra vores kommune. Jeg synes personligt, at det er interessant, når jeg i de lokale aviser kan læse om forskellige virksomheders udvikling - virksomheder som jeg måske ikke engang aner findes. Jeg vil gerne vide, hvad der sker i både Nørre Snede og Brande, siger Jens Poulsen.

EKU på besøg hos Bestseller, OK Snacks og DACS den 18. april 2013

Erhvervskontaktudvalget på virsksomhedsbesøg hos Bestseller den 18. april 2013

Dagen startede hos Bestseller i Brande, hvor adm. direktør Anders Holch Povlsen tog imod. Her blev fremtiden for Bestseller i Brande blandt andet drøftet. Anders Holch Povlsen slog i den forbindelse fast, at hovedkontoret for Bestseller ligger i Brande.

- Forventningen er, at alle de funktioner som i dag er i Brande også forbliver i Brande. Vi har ca. 1300 medarbejdere her på hovedkontoret, som blandt andet beskæftiger sig med design, indkøb og salg. Mange af disse medarbejdere bor her ikke. Hvis Ikast-Brande Kommune ønsker at få nogle af disse medarbejdere til at bosætte sig i kommunen, så er det vigtigt at have fokus på børnefamilierne og de gode betingelser, som stilles til rådighed for dem - blandt gode skoler, børnehaver, åbningstider mm. Sådanne rammebetingelser er vigtige - det er også derfor, at vi som virksomhed bakker op om den nye internationale skole med 20 mio. kr. udtaler Anders Holch Povlsen.

Erhvervskontaktudvalget på virsksomhedsbesøg hos OK Snacks den 18. april 2013

Efter besøget hos Bestseller gik turen til Ejstrupholm for at besøge OK Snacks. En virksomhed som beskæftiger 60-70 medarbejdere og som løbende ekspanderer. Senest er Popco A/S i Solrød blevet opkøbt af OK Snacks.
 
OK Snacks er en af verdens førende producenter af flæskesvær, men producerer også andre snack-typer som chips, pop corn og nødder. Det sker både i eget navn men også via private label produkter. Virksomheden har stor fokus på eksportmarkederne, og er pt. i gang med at blive godkendt som leverandør til det russiske marked.

- Vi har et godt samarbejde med kommunen og med kommunens Jobcenter. Vi stiller os gerne til rådighed i forhold til at afklaring af borgeres arbejdsevne, praktikpladser mm. Internt har vi selv fokus på medarbejdernes kvalifikationer og har fået medarbejderne screenet i forhold til blandt andet ordblindhed. I dag har vi fem medarbejdere, som går på kursus i forhold til deres ordblindhed - og det er både de og vi glade for, siger direktør Torben Juul Andersen.

Erhvervskontaktudvalget på virsksomhedsbesøg hos DACS den 18. april 2013

Dagens tredje og sidste besøg var hos DACS i Nørre Snede. DACS blev etableret i 1982 som en el-installationsvirksomhed.
 
I dag producerer virksomheden ventilationssystemer, klima- og produktionsstyringer, vejesystemer og managementprogrammer til husdyrproduktion - primært store fjerkræsfarme i Vesteuropa. Virksomheden har 12 ansatte, hvoraf halvdelen er teknikere, det vil sige ingeniører, elektrikere m.v. Virksomheden arbejder konstant med produktudvikling og seneste skud på stammen er udvikling af en gulvventilator.

- Vi har haft stor hjælp af den gratis vejledning, som Ikast-Brande Kommune betaler Erhvervsrådet for at give kommunens virksomheder. Via Erhvervsrådet er vi også kommet i kontakt med videncentret DAMRC, som har hjulpet os med at finde finansiering og de rette eksperter til vores nyeste udviklingsprojekt, som vi forventer os rigtig meget af. Vi får nye markeder og kunder i fx Hviderusland og Rumænien i forhold til vores eksisterende produkter, men vi er også hele tiden nødt til tænke nyt og anderledes, udtaler Peter Dybdahl.

Erhvervskontaktudvalget tager i forlængelse af hvert udvalgsmøde på virksomhedsbesøg. Men for at nå endnu flere virksomheder, har ønsket længe været at finde en dag, hvor flere virksomheder kunne besøges.

- Vi har i Erhvervskontaktudvalget haft en kanon dag hos tre meget forskellige virksomheder. De problemstillinger, som vi drøftede, var vidt forskellige. Hos Bestseller var det problemer med Planloven og muligheden for at fastholde højtuddannede medarbejdere. Hos OK-Snacks talte vi blandt andet om social ansvarlighed og problemerne med at blande bolig og erhvervsområder, da støj- og lugtgener fra virksomhederne kan genere beboerne. Endelig så talte vi hos DACS om kommunens muligheder for at understøtte virksomhederne ved hjælp af gratis erhvervsservice og andre initiativer, som fører viden fra uddannelses- og videninstitutioner ud til virksomhederne i en let forståelig form. Alt i alt en rigtig hyggelig dag, som har givet os megen viden med hjem, og som vi kan bruge i vores byrådsarbejde siger Preben Christensen.

EKU på besøg hos Nordtec-Optomatic A/S den 10. april 2013

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos Nordtec-Optomatic A/S den 13. april 2013

Nordtec-Optomatic løser automations- og softwareopgaver for en bred vifte af industrier, blandt andet inden for vindmøllefabrikation, tekstilindustri, intern transport, robotanlæg, energioptimering, brintteknologi og biogasanlæg.

Desuden har NTO et mangeårigt samarbejde med Ecolab, hvor virksomheden udvikler, producerer og servicerer sæbedoseringsanlæg til vaskerier i boligselskaber og erhvervsvaskerier i Danmark og Norge.

Virksomheden har pt. 25 ansatte - primært elektrikere, el-teknikere, ingeniører og maskinmestre.

- Når vi er på virksomhedsbesøg bliver vi gang på gang overraskede over hvor forskelligartede virksomheder, vi har i kommunen. NTO er en virksomhed, som arbejder med elektronik og den styringsmæssige side i fx transportanlæg og robotter. At vi har sådan en videnvirksomhed liggende i Ikast, det var jeg ikke klar over. Preben Jakobsen fortalte os, at virksomheden alene sidste år ansatte 5 ingeniører, det er en positiv historie i disse tider, udtaler Preben Christensen.

Nordtec Optomatic har til huse på Industrivej i Ikast, hvor der er mulighed for at afprøve de robotter og øvrige styringssystemer, som virksomheden udvikler i tæt samarbejde med dens kunder.

- For os er det vigtigt, at have et tæt samarbejde med vores kunder. Vi er med i hele processen fra idéudvikling og projektering til montage og idriftsættelse. Det betyder, at vi hele tiden skal forny os. Derfor sørger vi også for at have studerende fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner tilknyttet virksomheden. Enten i form af en mentorordning eller studerende som skriver en opgave for os. På den måde får vi hele tiden tilført den nyeste viden, fortæller administrerende direktør Preben Jakobsen.

EKU på besøg hos Brande Entreprenør Service den 7. marts 2013

Erhvervskontaktudvalgets besøg hos Brande Entreprenør Service den 7. marts 2013

Virksomheden blev etableret i 1977 og har siden da udvidet sit virkefelt. I opstarten var hovedfokus på reparation af entreprenør- og gravemaskiner. Entreprenøropgaverne er fortsat en vigtig del af virksomheden, men andre områder er kommet til.

I dag har BES opbygget en ekspertise inden for jern og metal. Det har medført, at virksomheden udfører mange specialopgaver i form af udvikling af løftegrej, testudstyr og prototyper. Specialopgaver, som ofte betyder, at virksomheden er helt med fra idéfasen til den færdige løsning.

Siemens Wind Power A/S er den helt store kunde, når det gælder specialopgaver.

For at imødekomme stigende krav fra kunder og myndigheder har BES siden december 2010 været certificeret efter ISO 3834-2, og har i januar 2013 gennemført certificering i ISO 9001 kvalitetsstyringssystem. Disse to systemer arbejder sammen og giver BES et solidt og struktureret kvalitetsstyringssystem, som skal sikre en ensformig og kvalitetsmæssig levering af produkter til kunder i fremtiden.

BES beskæftiger 60-70 mand, som blandt andet tæller smede, maskinarbejdere, certificatsvejsere, montører, maskinteknikere og ingeniører.

- Brande Entreprenør Service dækker over langt mere, end hvad navnet umiddelbart fortæller. Da vi gik rundt på virksomheden så vi produktion af store metalemner der vejede flere ton til små emner, der kun vejede få gram. BES er også en virksomhed, som tager et samfundsmæssigt ansvar. Flere personer er ansat på særlige vilkår, virksomheden har altid lærlinge ansat, og de ansatte bliver løbende efteruddannet, udtaler Preben Christensen, formand for Erhvervskontaktudvalget.

BES har i flere omgange udvidet produktionen, og er i dag at finde på begge sider af Fynsvej.

BES stræber efter at levere kvalitet til tiden, og opnå fuld kundetilfredshed.

- Derfor er det altafgørende for os, når vi fx udbygger, at vi oplever en hurtig og smidig sagsbehandling. Sidst skulle vi meget hurtigt have en byggetilladelse, da en ordre stod og fald på, om vi fik bygget til i tide. Vi fik vores byggetilladelse og ordren kom i hus, fortæller Lars Tang fra BES.

EKU på besøg hos Total Wind den 5. december 2013

Erhvervskontaktudvalgets besøg hos Total Wind den 5. december 2012

Udvalget tager så vidt muligt på virksomhedsbesøg i forlængelse af de ordinære udvalgsmøder med det formål at lære det lokale erhvervsliv at kende.

Total Wind Group i Brande har eksisteret siden 2003 og beskæftiger sig med opsætning, transport og servicering af vindmøller i hele verden.

Virksomheden har 450 medarbejdere, hvoraf de 120 heraf har udgangspunkt fra hovedkontoret i Brande. Total Wind har derudover afdelinger i blandt andet Polen, Tyrkiet, Brasilien, England og Marokko. Pt. opstiller Total Wind 6 vindmøller om dagen forskellige steder i verden.

CEO Jens Nygaard fortalte under besøget om virksomhedens udvikling gennem de første ni år samt om fremtidsmulighederne. Total Wind har blandt andet netop overtaget servicering af en række mindre vindmøller fra Vestas. En opgave som Jens Nygaard forventer sig meget af.

- Det var meget spændende at høre om Total Wind og om hvordan de yder service på vindmøllerne. Fascinerende at se, hvordan en vinge efterses ved at en medarbejder firer sig ned ad vingen, mens den undersøges. At vi har en virksomhed som Total Wind i Brande viser, at vi har mange forskellige virksomheder inden for vindmølleindustrien udtaler formand for Erhvervskontakt-udvalget Preben Christensen.

- Placeringen af Total Wind i Brande er optimal for os. Den geografiske beliggenhed gør, at vi er en attraktiv arbejdsplads for mange, og så gør de gode vejforbindelser, at vi hurtigt kan komme ud til vores kunder siger direktør og ejer Jens Nygaard
For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen, tlf.: 40 10 41 08
CEO Jens Nygaard, Total Wind Group A/S, tlf.: 50 77 99 01.

EKU på besøg hos Passero den 7. november 2012

Erhvervskontaktudvalget på besøg hos Passero den 7. november 2012

Udvalget tager så vidt muligt på virksomhedsbesøg i forlængelse af de ordinære udvalgsmøder med det formål at lære det lokale erhvervsliv at kende.

Passero designer og sælger accessories, så som forskellige halskæder, armbånd, ure, Iphone covers, tasker, tørklæder og meget mere. Mærker som fx Punkt Birds sælges via forskellige tøjkæder - primært i Danmark. Men Sverige og Norge er også markeder, som Passero er begyndt at komme ind på.

Virksomheden blev etableret 1. januar 2010 af ejer og direktør Lars Meedom og har til huse på Lene Haus Vej i Ikast.

Virksomheden har i dag 8 ansatte og har en ambition om at vokse sig endnu større med tiden.

Smykker mm. designes i Danmark og produceres i Kina, hvor Passero har 2 kinesere ansat til at tage sig af den daglige kontakt med fabrikker og andre samarbejdspartnere.

- Besøget hos Passero var en rigtig spændende oplevelse. At høre hvilke udfordringer en iværksættervirksomhed som denne har, og hvordan de håndterer disse udfordringer - det er lærerigt. Jeg kan kun tage hatten af for de mange timer, som der bliver lagt i denne virksomhed og det gå på mod, som vi mødte. Og så er det jo dejligt at høre, at virksomheden har en tro på fremtidig vækst og en ambition om at skaffe flere arbejdspladser til kommunen, udtaler formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen.

Passero har fået gratis vejledning af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande omkring virksomhedens udfordringer og vækstambitioner. Det er Ikast-Brande Kommune der betaler Erhvervsrådet for at opsøge virksomheder i kommunen og hjælpe til med vejledning og sparring. Denne ydelse er gratis for virksomhederne.

EKU på besøg hos Fletco Carpets A/S den 26. september 2012

Erhvervskontaktudvalget på virksomhedsbesøg hos Fletco Carpets A/S den 26. september 2012

Fetco Carpets producerer heldæk­kende væg til væg tæpper og tæppefliser til såvel boliger som erhvervsmarkedet. Ca. 75 pro­cent af produktionen eksporteres til europæiske lande som Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Østrig, Storbritannien og Holland.

Brødrene Benny, Bent og Brian viste rundt på virksomheden og fortalte blandt andet om det store fokus virksomheden har på genanvendelse af materialer. 60 pct. af materialet i tæppefliserne er i dag recyclet materiale.

Fletco Carpets har indgået et samarbejde med designeren Philippe Starck om at designe tæppe-fliser til virksomheden.

Et andet nyere tiltag, som Erhvervskontaktudvalget blev præsenteret for, er printede tæpper, som primært bruges i forbindelse med markedsføringstiltag. Det er nu muligt for virksomheder at designe deres helt eget tæppe med de billeder og logoer, som de ønsker - det kan være lige fra forsiden af et katalog til en lang løber der reklamerer for et nyt produkt. Kun fantasien sætter grænsen.

Fletco Carpets ejer også 1/3 af nabovirksomheden Foamtex A/S, som blandt andet pålægger bagsidebelægningen på tæpperne.

- Det var et rigtig spændende besøg på en virksomhed, der tænker globalt. Da vi var på besøg mødte vi både det svenske og tyske flag, da der var kunder på besøg fra de to lande. Når vi normalt taler om tekstilbranchen, så tænker vi på beklædning. Fletco Carpets er et godt eksempel på, at branchen er meget bredere end som så, udtaler formand for Erhvervskontaktudvalget Preben Christensen.

EKU på besøg hos AB Inventech den 13. juni 2012

Erhvervskontaktudvalgets virksomhedsbesøg hos AB Inventech den 13. juni 2012

Virksomheden er totalleverandør af specialmaskiner og automationsløsninger. Virksomheden udvikler, konstruerer og producerer specialmaskiner og industriautomater til rationalisering og effektivisering i alle brancher.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.